Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Laimėtos bylos

 
Taikos sutarties sudarymas
2020 07 01

 Civilinė byla Nr. e2-1242-921/2019

Teisminio proceso Nr. 2-69-3-12447-2018-9
Procesinio sprendimo kategorijos:
3.2.7.1; 3.2.7.2; 3.1.17
 
 
KAUNO APYLINKĖS TEISMAS
NUTARTIS
 
2019 m. sausio 7 d.
Kaunas
 
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja J. S.,
sekretoriaujant S. S.,
dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Transveho“ atstovei advokato padėjėjai M. T.,
atsakovui A. M., jo atstovui advokato padėjėjui S. K.,
žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios akcinės bendrovės „Transveho“ ieškinį atsakovui A. M. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, V.Š.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo 25 963,89 Eur žalos atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.
Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.
Šalys teismo posėdžio metu pateikė sudarytą taikos sutartį, prašė ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.
 
Teismas
 
konstatuoja:
 
prašymas tenkinamas, taikos sutartis tvirtinama, byla nutraukiama.
Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis). Šalys teismo posėdžio metu patvirtino, kad taikos sutartį perskaitė, ją pasirašė, prašė ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Šalims žinoma ir išaiškinta taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos CPK 293 straipsnio 5 punkte ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte, CPK 294 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsnio 1 dalyje.
Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, todėl yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 ir 295 straipsniais,
 
nutaria:
 
patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2019 m. sausio 7 d. civilinėje byloje Nr. e2-1242-921/2019 tarp ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Transveho“, juridinio asmens kodas 303405925, ir A. M., dėl žalos atlyginimo, šiomis sąlygomis:
 1. Atsakovas A. M. įsipareigoja sumokėti ieškovei BUAB „Transveho“ 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), šią sumą pervesdamas į ieškovei priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą, kurios Nr. LT93 7180 3000 3046 7266, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, mokėjimus išdėstant šia tvarka ir terminais:
 1. Per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarties, kuria bus patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos atsakovas A. M. sumoka ieškovei BUAB „Transveho“, įmonės kodas 303405925, 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų). Šio punkto įvykdymo užtikrinimui atsakovas A. M. įnešė į antstolio S. U. depozitinę sąskaitą 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) (tai patvirtinantis dokumentas pridedamas prie taikos sutarties ir yra neatsiejamas šios taikos sutarties dokumentas). Antstolis S. U. tarpininkavimo sutarties Nr. 1/2018 dėl turtinės prievolės įvykdymo sudarytos 2018-12-06 (tai patvirtinantis dokumentas pridedamas prie taikos sutarties ir yra neatsiejamas šios sutarties dokumentas) pagrindu bei remiantis Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nutartimi per tris darbo dienas perveda iš savo depozitinės sąskaitos 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) į ieškovės aukščiau nurodytą sąskaitą, esančią Šiaulių banke;
 2. Likusius 5000 eurų atsakovas A. M. moka pagal pateiktą grafiką:
 
Mokėjimo data iki
Įmoka
2019-01-31
417 Eur
2019-02-28
417 Eur
2019-03-30
417 Eur
2019-04-30
417 Eur
2019-05-30
417 Eur
2019-06-30
417 Eur
2019-07-30
417 Eur
2019-08-30
417 Eur
2019-09-30
417 Eur
2019-10-30
417 Eur
2019-11-30
415 Eur
2019-12-30
415 Eur
 
 1. Šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, pareiškia, kad atsakovui tinkamai vykdant mokėjimus šios taikos sutarties 1 punkte nurodyta tvarka ir terminais, viena kitos atžvilgiu atsisako visų kitų reikalavimų ir pretenzijų, keltų Kauno apylinkės teisme Kauno rūmų civilinėje byloje Nr. e2-21512-912/2018.
 2. Jei atsakovas nesumokės šios sutarties 1 punkte nurodytų piniginių sumų per nustatytus šioje taikos sutartyje terminus, jis įsipareigoja sumokėti ieškovei 0,05 % dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną netinkamo įsipareigojimo vykdymo dieną.
 3. Šalys susitaria, jog atsakovui nesumokėjus šios taikos sutarties 1 punkte nurodytų piniginių sumų iki šios taikos sutarties 1 punkte nurodyto termino pabaigos, t. y. iki 2019-12-30, ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos bus laikoma, jog atsakovas prarado teisę į šios taikos sutarties 1 punkte suteiktą nuolaidą, o ieškovė turės teisę po 7 kalendorinių dienų nuo mokėjimų termino pabaigos, t. y. nuo 2019-12-30, išsiimti vykdomąjį raštą visai ieškinio sumai – 25 963,89 Eur, 5 proc. metinių procesinių palūkanų (nuo 2018-07-30) bei bylinėjimosi išlaidoms išieškoti.
 4. Šalys susitaria, kad šalims tinkamai vykdant įsipareigojimus pagal šią taikos sutartį, visas kiekvienos iš šalių civilinėje byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas jos padengia savo sąskaita.
 
 1. Šalys lygiomis dalimis įsipareigoja atlyginti visas teismo turėtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.
 2. Šalys susitaria, kad teismui patvirtinus šią taikos sutartį, civilinėje byloje Nr. e2-21512-912/2018 (dabartinis Nr. e2-1242-921/2019) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki tol, kol atsakovas pilnai atsiskaitys su ieškove, kaip numatyta taikos sutarties 1 punkte.
 3. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus taikos sutarties 1 punkte nurodytas sumas nustatytais terminais, ieškovė nereikš atsakovui jokių pretenzijų, kylančių iš jo administruojamos bankrutuojančios bendrovės UAB „Transveho“ į atsakovą.
 4. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. tai, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 5. Ieškovei ir atsakovui yra žinoma, kad sudarius šią taikos sutartį, tačiau nevykdant jos sąlygų arba pažeidžiant nurodytus terminus, kita sutarties šalis turi teisę kreiptis į Kauno apylinkės teismą Kauno rūmus ir gauti vykdomąjį raštą dėl įsipareigojimų priverstinio įvykdymo, kaip numatyta šios taikos sutarties 4 punkte.
Civilinę bylą Nr. e2-1242-921/2019 nutraukti.
Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
 
 
Teisėja J. S.
Skaityti plačiau
UAB „REMI real estate“ ieškinys atsakovei UAB Lartis“ dėl skolos priteisimo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-2209-294/2019

Proceso Nr. 2-68-3-34327-2018-9
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.6.6.1.; 3.2.6.6.2


 

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

 


 

 

 

 

S P R E N D I M A S U Ž A K I Ų

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2019 m. vasario 25 d.
Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas G. S.,
sekretoriaujant E. P.
dalyvaujant ieškovės UAB „REMI real estate“ atstovei advokato padėjėjai M. T.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „REMI real estate“ ieškinį atsakovei UAB Lartis“ dėl skolos priteisimo

n u s t a t ė :

Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovės 1210,4 Eur skolą, 71,23 Eur palūkanų, procesines palūkanas ir priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.
Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 123 str. 4 d.). Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovei išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovės rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).
Ieškinys tenkintinas visiškai.
Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.
Ieškovė BUAB „Ambervest“, į. k. 302943006, suteikė transportavimo paslaugas ir išrašė sąskaitas faktūras atsakovei UAB „Lartis“. 2016 ataskaitinių metų pabaigoje atsakovė buvo skolinga ieškovei pagal sąskaitas faktūras: 2016-09-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. AMB 5213 - 1355,20 Eur sumai; 2016-11-23 PVM sąskaita-faktūra Nr. AMB 5477 - 992,20 Eur sumai; 2016-11-08 PVM sąskaita-faktūra Nr. AMB 5403 - 968,00 Eur sumai; 2016-11-08 PVM sąskaita-faktūra Nr. AMB 5399 - 1633,50 Eur sumai. Atsakovės skola buvo 4948,90 Eur.
2017 metais atsakovė tarpusavio sutarimu su ieškove, vykdė dalinius mokėjimus, kad padengtų susidariusią skolą, tokia tvarka: 2017-04-19 - 494,89 Eur, 2017-05-09 - 494,89 Eur, 2017-05-31 - 1000 Eur, 2017-06-21 -500 Eur, 2017-07-04 - 458,72 Eur, 2017-07-24 - 200 Eur, 2017-08-25 - 300 Eur, 2017-11-06 – 290 Eur. Atsakovė sumokėjo 3738,5 Eur ir liko skolinga 1210,4 Eur.
2018-10-29 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius BUAB „Ambervest“, į. k. 302943006“, perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą naujajam kreditoriui UAB „REMI real estate“. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Pagal CPK 48 str. 1 d. tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-01-24 rezoliucija pradinį ieškovą BUAB „Ambervest“, pakeitė į UAB ,,REMI real estate“.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Paslaugos sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti (LR CK 6.716 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).
Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovė savo prievolės neįvykdė, PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo, prieštaravimų dėl skolos dydžio, jos pagrįstumo į bylą nepateikė (LR CPK 178 str.), todėl ieškovės reikalavimas dėl 1210,4 Eur skolos priteisimo iš atsakovės laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.
CK 6.210 str. 2 d. numato, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovės reikalavimas priteisti 6 proc. dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2017-11-07 iki kreipimosi į teismą dienos 2018-10-31 yra tenkintinas ir 71,23 Eur palūkanų priteistinos iš atsakovės.
CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.
Iš atsakovės valstybei priteistinas 66 Eur žyminis mokestis (CPK 96 str. 1 d.)
Iš atsakovės valstybei teismo patirtos 7,1 Eur pašto išlaidos priteistinos, nes jos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei iš šalies priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur) (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str. teismas

n u s p r e n d ž i a :

Priimti atsakovės UAB Lartis“ atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.
Priteisti iš atsakovės UAB Lartis“, j.a.k. 303150079, ieškovės UAB „REMI real estate“, j.a.k. 300573437, naudai 1210,4 Eur (tūkstantis du šimtai dešimt Eur 40 ct) skolos, 71,23 Eur (septyniasdešimt vienas Eur 23 ct) palūkanų, 6 (šeši) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1281,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.
Priteisti iš atsakovės UAB Lartis“, j.a.k. 303150079, į valstybės biudžetą 7,1 EUR (septyni Eur 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu ir 66 Eur (šešiasdešimt šeši Eur) žyminio mokesčio. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660. Dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą, būtina pristatyti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Atsakovė neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.
Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą (jeigu byloje buvo paskirtas teismo posėdis), taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data bei žyminio mokesčio kvitas.
Ieškovė per 30 dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.


Teisėjas G. S.  

 

Skaityti plačiau
Dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-35060-925/2019

Teisminio proceso Nr. 2-03-3-28715-2019-4
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.17.; 3.2.8.5.

 

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

 

 
 
 
 

 

 

N U T A R T I S

 


2019 m. spalio 23 d.
Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja J. P. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB ,,Priešgaisrinės sistemos“ ieškinį atsakovui UAB ,,HSC BALTIC“ dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo ir 10234,13 Eur priteisimo.

Teismas

n u s t a t ė :

Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo BUAB ,,Priešgaisrinės sistemos“ ieškinį atsakovui UAB ,,HSC BALTIC“ dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo ir 10234,13 Eur priteisimo.
2019 m. spalio 17 d. teisme gauta tarp ieškovo ir atsakovo pasirašyta 2019 m. spalio 15 d. taikos sutartis, kurią šalys prašė patvirtinti ir tuo pagrindu bylą nutraukti, nurodydami, kad teisinės taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Prašė taikos sutarties patvirtinimo klausimą spręsti rašytinio proceso tvarka.

Šalių prašymas tenkintinas, pateikta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.
Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis). Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Taikos sutartyje šalys nurodė, kad su taikos sutarties sudarymo ir jos nutraukimo teisinėmis pasekmėmis šalys susipažino ir jas suprato, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 2 dalį, CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Tai reiškia, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinta taikos sutartis, ir kuriai nors iš sutarties šalių nevykdant taikos sutarties, kita sutarties šalis įgyja teisę kreiptis į teismą su rašytiniu pareiškimu dėl vykdomojo rašto išdavimo, o teismui išdavus vykdomąjį raštą, pateikti šį vykdomąjį dokumentą antstoliui, kad šis pradėtų priverstinį taikos sutarties vykdymą (CPK 586 straipsnis, 587 straipsnio 1 punktas, 588 straipsnio 1 dalis, 646 straipsnio 1, 3 dalys, 650 straipsnio 1 dalis). Šalių teismui pateikta taikos sutartis tvirtintina joje išdėstytomis sąlygomis, kurių esmė perkeliama į teismo nutarties rezoliucinę dalį.
Šalys patirtų atstovavimo išlaidų, neaptartų šioje nutartyje, tarpusavio atlyginimo klausimą išsprendė taikos sutartimi, todėl dėl jų teismas nepasisako.
Šalys taikos sutarties 6 punktu susitarė, jog teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atlygina lygiomis dalimis. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ir priteistinos iš šalių, neviršija sumos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, todėl nepriteisiamos (CPK 92 straipsnis).
Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290 – 291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 295 straipsniu, teismas

n u t a r i a :

prašymą tenkinti.
Patvirtinti ieškovo BUAB ,,Priešgaisrinės sistemos“, juridinio asmens kodas 302542344, ir atsakovo UAB ,,HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, 2019 m. spalio 15 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:
1. Šalys pripažįsta Įskaitymą negaliojančiu, Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio sumą (toliau - Skola) šioje Taikos sutartyje numatytomis sąlygomis, o Ieškovas sutinka su Skolos suma ir visų kitų Ieškinio reikalavimų Byloje atsisako.
2. Šalys susitaria, kad Atsakovas Skolą įsipareigoja sumokėti Ieškovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
3. Nuo šios Taikos sutarties sudarymo dienos Ieškovas visiškai pripažįsta Atsakovo reikalavimo teisę į 81 617,90 Eur delspinigių sumą pagal rangos darbų sutartį Nr. 2017/06/09/001L/PS2017-ES-068 (toliau - Sutartis) Ieškovo atžvilgiu ir Ieškovo Bankroto administratorius įsipareigoja pritarti Bankroto byloje Atsakovo Kreditoriniam reikalavimui 81 617,90 Eur sumai bei pateikti į Bankroto bylą visus su Kreditorinio reikalavimo tvirtinimu susijusius dokumentus, o taip pat įsipareigoja neginčyti Atsakovo 81 617,90 Eur dydžio Kreditorinio reikalavimo Ieškovo atžvilgiu jokiu pagrindu.
4. Šalys patvirtina, kad sumokėjus Skolą Šalys laiko, kad Atsakovas įvykdė visus įsipareigojimus pagal Sutartį ir Atsakovas Ieškovo atžvilgiu nebeturi jokių prievolių, kylančių iš Sutarties. Atsižvelgiant į tai, Šalys patvirtina, kad Ieškovas atsisako visų reikalavimų dėl Sutarties ir ateityje neturės bei nereikš jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, tiesiogiai ar netiesiogiai kildinamų iš Sutarties ar susijusių su Sutartimi, ar kylančių iš Ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių.
5. Visi Atsakovo mokėjimai pagal šią Taikos sutartį atliekami mokėjimo pavedimu į Ieškovo banko sąskaitą Nr. LT327180300036467523 AB Šiaulių bankas.
6. Šalys susitaria, jog visas Teismo išlaidas Byloje, įskaitant procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, lygiomis dalimis sumoka Šalys, t. y. sumoka po 1/2 šių išlaidų
7. Kiekvienai Šaliai tenka jos Byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos.
8. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad joms yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios Taikos sutarties sudarymu ir/ar nulėmę šios Taikos sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos šioje Taikos sutartyje. Visos šios Taikos sutarties sąlygos Šalių buvo visiškai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. buvo aptarta ir suderinta kiekviena šios Taikos sutarties sąlyga.
9. Šalys patvirtina, kad turi visas galias, įgaliojimus ir teises sudaryti ir pasirašyti šią Taikos sutartį, vykdyti visus pagal šią Taikos sutartį prisiimamus įsipareigojimus. Šalys turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir patvirtinimus, kurių reikia norint sudaryti šią Taikos sutartį, taip pat visiškai ir tinkamai įvykdyti šia Taikos sutartimi prisiimamus įsipareigojimus.
10. Šalys patvirtina, kad nei šios Taikos sutarties sudarymas, nei Šalių įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį vykdymas neprieštarauja (i) jokiam teismo, valstybės ar vietinės valdžios institucijos sprendimui, įsakymui, potvarkiui ar nurodymui, kuriam Šalys privalo paklusti; (ii) jokiai sutarčiai ar kitam sandoriui, kurių šalimi yra Ieškovas ir/ar Atsakovas; (iii) jokioms Šalims taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatoms; (iv) ir/arba jokioms Šalių kreditorių ir/ar šeimos teisėms ir jų nepažeidžia.
11. Šalys pareiškia, kad sutinka su visomis Taikos sutarties sąlygomis. Taikos sutartis Šalių susitarimu yra laikoma jų prašymu patvirtinti Taikos sutartį Teismui rašytinio proceso tvarka Šalims nedalyvaujant ir, kad bet kuri iš Šalių turi teisę pateikti ją tvirtinti Teismui bet kuriuo metu.
12. Šalys patvirtina, kad Šalims yra žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo Teisme procesinės pasekmės, t. y. kad Teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, ji Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas, ir nė vienai iš Šalių nebus leidžiama kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį.
13. Šiai Taikos sutarčiai, jos aiškinimui, įsigaliojimui, taikymui, vykdymui, nutraukimui ir/ar pabaigai, bei visoms iš šios Taikos sutarties atsirandančioms teisėms bei pareigoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šios Taikos sutarties aiškinimo, įsigaliojimo, galiojimo, vykdymo ir/ar pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, pabaigos ar kitaip iš šios ar dėl šios Taikos sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar reikalavimai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
14. Ši Taikos sutartis įsigalioja ir yra privaloma Šalims nuo Teismo nutarties, kuria bus patvirtina ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
15. Ši Taikos sutartis sudaroma Taikos sutartyje nurodytą dieną.
16. Ši Taikos sutartis sudaroma 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai, bei 1 (vieną) Teismui.
Patvirtindamos tai, kas išdėstyta aukščiau, Šalys pasirašė šią Taikos sutartį aukščiau nurodytą dieną.

Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo BUAB ,,Priešgaisrinės sistemos“ ieškinį atsakovui UAB ,,HSC BALTIC“ dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo ir 10234,13 Eur priteisimo.
Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.


Teisėja J. P.
Skaityti plačiau
BUAB „APARKS-J” ieškinys atsakovui J. J. dėl žalos priteisimo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-562-278/2018

Teisminio proceso Nr .2-59-3-00186-2018-5 Procesinio sprendimo kategorija:
2.6.38; 2.6.10.9; 3.4.3.11
PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS


N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. lapkričio 22 d.
Panevėžys


Panevėžio apygardos teismo teisėja B. V., teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „APARKS-J” ieškinį atsakovui J. J. dėl žalos priteisimo,

N u s t a t ė:

ieškovė bankrutavusi UAB „APARKS-J” ieškiniu nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2017-02-13 nutartimi įmonei iškėlė bankroto bylą, o buvusį bendrovės vadovą J. J. įpareigojo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Atsakovas šio įpareigojimo nevykdė, todėl 2017-04-20 nutartimi J. J. skirta bauda bei patvirtintas bendrovės kreditorių reikalavimas 34 016,60 Eur sumai. Teigė, jog atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir atsakingas už bendrovės ūkinę, finansinę veiklą bei buhalterinės apskaitos organizavimą, neperdavė administratoriui įmonės vardu registruoto turto, nepateikė dokumentų, patvirtinančių turto panaudojimą įmonės veiklos tikslais, todėl tokie atsakovo veiksmai (neveikimas) laikytini neteisėtais. VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovei priklausė 8 transporto priemonės, tačiau jų buvimo vieta nėra žinoma. Pagal rinkos vertę, bendra atsakovo neperduoto turto vidutinė rinkos vertė sudaro 68 490 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad automobiliai yra neperduoti bankroto administratoriui, jog jie galimai buvo realizuoti ar perduoti tretiesiems asmenims, todėl neperduoto turto verte, atsakovas J. J. sumažino bendrovės turto, iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus (jų dalį), dydį, tuo padarydamas žalą įmonei ir pažeisdamas kreditorių teises bei teisėtus interesus, jų galimybes gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą. Nurodė, kad ABĮ 37 straipsnyje nustatyta, jog bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, atsako už bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, kitų šiame ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose, bendrovės įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Kadangi J. J., būdamas tiesiogiai atsakingas už bendrovės turto apsaugą ir turto išsaugojimą pažeidė tiek CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją pareigą elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai, tiek CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas bendrovės vadovo fiduciarines pareigas įmonės kreditoriams, tiek ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą imperatyvią pareigą - perduoti turtą paskirtam administratoriui, jis privalo atlyginti žalą. Prašė teismą priteisti bankrutavusios UAB „APARKS-J” naudai iš atsakovo J. J. 68 490 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Atsiliepimu į ieškinį bei parengiamajame teismo posėdyje atsakovas J. J. prašė ieškinį atmesti ir nurodo, kad ieškovė reikalavimą grindžia 4 metų senumo finansinės atskaitomybės dokumentais. Teigė, jog bendrovė iki bankroto bylos iškėlimo vykdė ūkinę-komercinę veiklą, finansiniai rodikliai nuolatos kito, bendrovė turtą didino bei mažino. Tvirtino, kad ieškovė neįrodo savo reikalavimo leistinais rašytiniais įrodymais, kurie pagrįstų realų reikalavimą. Nurodė, kad transporto priemonės faktiškai neegzistuoja, nes iki bankroto bylos iškėlimo UAB „APARKS-J“ nebuvo atliktas formalus dokumentų sutvarkymas, t. y. transporto priemonės neišregistruotos, nes tam atlikti buvo reikalingos lėšos, kurių bendrovė neturėjo. Be to, teigė, jog net tuo atveju jei laikytina, kad transporto priemonės egzistuoja, reikalaujama 68 490 Eur suma yra nepagrįsta, nes visos transporto priemonės buvo menkavertis turtas, kuris rinkoje nėra likvidus dėl savo susidėvėjimo. Teigė, jog jeigu bendrovė realiai turėjo transporto priemones iki bankroto bylos iškėlimo, bendrovės kreditoriai būtų galėję vykdyti priverstinį išieškojimą iš bendrovės turto, tačiau to padaryti negalėjo dėl to, jog bendrovė faktiškai turto neturėjo.
2018-11-20 gautas šalių prašymas byloje patvirtinti taikos sutartį, o klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Be to, 2018-11-22 teisme gautas AB Šiaulių banko Panevėžio filialo sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2018-11-21 į bankrutavusios UAB „APARKS-J“ atsiskaitomąją sąskaitą pervesta 1 000 Eur, nurodant, jog pavedimas atliktas už J. J. pagal 2018-11-20 pasirašytą taikos sutartį.
Prašymas tenkintinas.
Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, jog šalys bet kurioje proceso stadijoje gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Iš teismui pateiktos taikos sutarties projekto sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei yra pradėta vykdyti, ką patvirtina teismui pateiktas 2018-11-21 AB Šiaulių banko Panevėžio filialo sąskaitos išrašas iš kurio matyti, kad J. J. yra pervedęs ieškovei taikos sutartimi sutartą pradinę žalos atlyginimo dalį (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties projekte patvirtinta, kad šalims žinomos taikos sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, numatytos CPK 293, 294 straipsniuose, todėl tvirtinti taikos sutartį kliūčių nėra.
Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, yra atleista, šalys taikos sutartį sudarė, pradėjus bylą nagrinėti iš esmės, o ieškinys yra teismui pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, iš atsakovo J. J. valstybės naudai priteistina 73 Eur žyminio mokesčio (13 000 x 3% x 75% = 292,50 Eur x 25% = 73 Eur; CPK 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 83 str. 1 d. 8 p., 87 str. 2 d.).
Kolegialių institucijų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjamoje byloje yra 2,40 Eur, t.y., mažesnės nei 3 Eur, todėl šios išlaidos iš atsakovo valstybės naudai nepriteistinos (CPK 92 str.).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

N u t a r i a:

civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „APARKS-J” ieškinį atsakovui J. J. dėl 68 490 Eur žalos atlyginimo priteisimo, patvirtinti sekančio turinio taikos sutartį:
1. Šalys susitaria civilinę bylą dėl žalos atlyginimo priteisimo baigti taikos sutartimi.
2. Atsakovas J. J. (a.k. 37112310309) įsipareigoja ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei “APARKS-J” (į. k. 302755730) sumokėti 13 000 Eur (trylika tūkstančių eurų) žalos atlyginimą sekančia tvarka:
a): 1 000 (vieną tūkstantį eurų) iki šios taikos sutarties teikimo teismui patvirtinti dienos;
b): kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos, pradedant 2019 m. sausio mėn., dvejus metus mokant po 500 Eur (penkis šimtus eurų) ieškovei iki bus sumokėta 12 000 Eur (dvylika tūkstančių eurų).
3. Šia taikos sutartimi ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė “APARKS-J” atsisako visų kitų reikalavimų, pareikštų šioje byloje, taip pat patvirtina, kad neturi jokių kitų finansinių reikalavimų į atsakovą J. J., išskyrus reikalavimus, nurodytus šios taikos sutarties 2 punkte.
4. Ieškovė ir atsakovas pažymi, kad pasirašiusios šią taikos sutartį, taikos sutarties šalys neturi ir neturės viena kitai jokių turtinių ar neturtinių reikalavimų ir/ar su bankrutavusia UAB „APARKS-J” bet kokiu būdu susijusių pretenzijų.
 1. Šalys konstatuoja, kad sudaryta taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, jog tarp jų nėra ginčo dėl taikos sutarties sąlygų, sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka šalių išreikštą valią.
 2. Šalims žinoma, jog patvirtinus taikos sutartį, jos netenka teisės pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
 3. Šalys patvirtina, kad atlyginti bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauja, o teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš atsakovo.
Civilinę bylą Nr. e2-562-278/2018 nutraukti.
Priteisti iš atsakovo J.J. 73 Eur (septyniasdešimt tris eurus) žyminio mokečio valstybės naudai (įmokos kodas 5660).
Panevėžio apygardos. J.J. apimtį sumažinti iki 12 000 Eur (dvylika tūkstančių eurų).
Nutartis per 7 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.


Teisėja: B. V.


 
Skaityti plačiau
Dėl įsiskolinimo aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-7056-339/2018

Teisminio proceso Nr. 2-47-3-01766-2018-7
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.14.6;
3.1.18.6; 3.2.8.4
 
TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMAS

 
N U T A R T I S

 
2018 m. lapkričio 21 d.
Telšiai

 
Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja V. L. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ambervest“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Analotė“ dėl įsiskolinimo aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys A. Drąsutavičiaus firma „Egliana“, uždaroji akcinė bendrovė „Autokaravanas“.
 
Teismas
 
n u s t a t ė:
 
ieškovė teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Nurodė, kad atsakovė visiškai atsiskaitė, ieškovė nebeturi atsakovei jokių pretenzijų, todėl prašo nutraukti civilinę bylą. Taip pat prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir apie tai nedelsiant informuoti Turto areštų aktų registrą. Ieškinio atsisakymo pasekmės jai žinomos.
Ieškovės atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, todėl priimtinas, o civilinė byla nutrauktina (LR CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas).
Panaikintinos Telšių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 149 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į ieškovės prašymą, leistina nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubiai vykdyti (LR CPK 152 straipsnio 2 dalis).
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 149 straipsnio 1 dalimi, 152 straipsnio 2 dalimi, 293 straipsnio 4 punktu, 295 straipsniu,

 
n u t a r i a:

 
ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ambervest“ atsisakymą nuo ieškinio priimti ir civilinę bylą nutraukti.
Panaikinti Telšių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Analotė“, kodas 301817773, buveinė Telšiuose, Šiaurinės g. 10-4, priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, o jų esant nepakankamai arba jų nesant, ir piniginių lėšų, esančių pas atsakovę ar kitus asmenis, areštą, iš viso bendrai 3859,90 Eur sumai, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų atsakovei leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, išmokų, susijusių su darbo santykiais mokėjimu, bei atsiskaitymu su ieškove, taip pat nedraudžiama disponuoti piniginėmis lėšomis, viršijančiomis prašomą išieškoti sumą.
Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubiai vykdyti.
Nutartis per 7 dienas nuo kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.
 
Teisėja V. L.
 
Skaityti plačiau
Dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-989-324/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00801-2018-6
Procesinio sprendimo kategorijos:
3.1.17; 3.2.8.5; 3.2.7.1
 
 
KAUNO APYGARDOS TEISMAS
 
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2019 m. rugsėjo 24 d.
Kaunas
 
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja V. G.,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PRO MERIDIAN“ dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu,
 
n u s t a t ė:
 
ieškovė teismo prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2017 m. vasario 21 d. papildomą susitarimą Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1; taikyti restituciją, sugražinant ieškovei reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu į 69 850 Eur sumą; priteisti ieškovei iš atsakovės 69 850 Eur sumą; 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.
Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Bylos nagrinėjimo metu šalys susitarė baigti bylą taikos sutartimi.
Ieškovė 2019 m. rugsėjo 23 d. teismui pateikė šalių 2019 m. rugsėjo 20 d. pasirašytą taikos sutartį ir prašo patvirtinti tokias jos sąlygas:
 1. Šalys abipusių nuolaidų ir derybų keliu susitarė taikos sutartimi taikiai užbaigti civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019, nagrinėjamą Kauno apygardos teisme, kurioje ieškovė pareiškė ieškinį atsakovei dėl 2017 m. vasario 21 d. papildomo susitarimo Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1 pripažinimo negaliojančiu ir 69 850 EUR sumos priteisimo.
 2. Šalys susitarė taikos sutartimi, remiantis CK 6.983 str. nuostatomis, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje ir išspręsti ginčytiną klausimą, dėl kurio ieškovė teikė reikalavimą atsakovei iki ieškinio pateikimo teismui, kuris yra susijęs su ieškovės civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateikto ieškinio dalyku, tačiau nėra atskirai aptartas civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateiktame ieškinyje, t.y. dėl UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1, kuriuo ieškovė iš atsakovės perėmė visas užsakovo teises ir pareigas prieš rangovą UAB „Šilinė", nustačius apmokėjimo tvarką, kuria remiantis atsakovė už ieškovę mokėjo atlyginimą rangovui UAB „Šilinė".
 3. Atsakovė įsipareigoja 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių eurų) skolą sumokėti šia tvarka ir terminais:
  1. 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 14 (keturiolika) dienų nuo Kauno apygardos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
  2. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.1 punkte nustatyto termino pabaigos;
  3. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.2 punkte nustatyto termino pabaigos.
 4. Atsakovė įsipareigoja šios taikos sutarties 3 punkte numatytus mokėjimus atlikti į ieškovei priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT.............., Šiaulių bankas, banko kodas 71803.
 5. Atsakovė, neatlikusi šios taikos sutarties 3 punkte nurodyto mokėjimo nustatytu terminu, įsipareigoja mokėti ieškovei 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą.
 6. Šalys susitaria, jog atsakovei nesumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytos sumos per nustatytą terminą ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos ir pavėlavus visiškai sumokėti daugiau nei 14 (keturiolika) dienų, ieškovė turės teisę gauti vykdomąjį raštą dėl visos šia taikos sutartimi šalių sutartos ir atsakovės nesumokėtos ieškovei 16 000 Eur (šešiolikos tūkstančių eurų) sumos, šalių nustatytos 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudos bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
 7. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019.
 8. Ieškovė ir atsakovė patvirtina, kad po BUAB „Mono Status" bankroto bylos iškėlimo, atsakovė neturi teisės vykdyti jokių mokėjimų tretiesiems asmenims už ieškovę. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, kad UAB „Šilinė" (juridinio asmens kodas 183694870) pateikė reikalavimus, kilusius iš šios taikos sutarties 2 punkte nurodyto susitarimo, tiesiogiai ieškovei BUAB „Mono Status" bankroto byloje.
 9. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų, kilusių iš UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1.
 10. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas apmoka savo sąskaita. Bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų, atlygina ieškovė. Šalys patvirtina, kad neturi ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 11. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinus taikos sutartį, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 12. Kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:
  1. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje;
  2. visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga;
  3. taikos sutartis nepažeidžia šalių kreditorių interesų;
  4. taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 13. Atsakovė turi teisę sumokėti šios taikos sutarties 3 punkte nurodytą sumą ieškovei anksčiau nustatyto termino.
 14. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o res judicata galią įgyja ją įstatymų nustatyta tvarka patvirtinus teisme ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
 15. Šalys supranta, jog teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 16. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
 17. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr.e2-989-324/2019 bei susijusių su šios taikos sutarties 2 punkte paminėtu susitarimu viena kitai nebeturės.
 18. Ši sutartis teikiama teismui EPP sistemoje. Kiekviena iš šalių turi teisę pateikti šią taikos sutartį tvirtinti teismui. Šalys prašo teismo šią sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka, o civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019 nutraukti.
 19. Šalys pareiškia, jog tuo atveju, jeigu dėl bet kokių nuo šalių valios priklausančių ar nepriklausančių priežasčių Kauno apygardos teismas nepatvirtintų taikos sutarties, ši taikos sutartis netenka galios.
 20. Ši sutartis sudaryta ir ginčai dėl jo vykdymo sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Kauno apygardos teisme.
 
Prašymas patenkintinas.
Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, įstatymų reikalavimus atitinka, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartis 17 punkte nurodytas šalių įsipareigojimas nereikšti viena kitai pretenzijų ateityje faktiškai yra susitarimas nereikšti pretenzijų dėl bylos nagrinėjimo dalyko, atitinkantis CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatas. Civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).
Šalys susitarė, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas apmoka pačios.
Bankrutuojanti įmonė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškinį, todėl patvirtinus šalių taikos sutartį šios bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų atlygina ieškovė, todėl iš ieškovės valstybei priteistina 3,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio antroji dalis).
 
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais,
 
nutaria:
 
patvirtinti tokias 2019 m. rugsėjo 20 d. tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“, juridinio asmens kodas 301672662, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „PRO MERIDIAN“, juridinio asmens kodas 302433195, sudarytos taikos sutarties sąlygas:
 1. Šalys abipusių nuolaidų ir derybų keliu susitarė taikos sutartimi taikiai užbaigti Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019, kurioje ieškovė pareiškė atsakovei ieškinį dėl 2017 m. vasario 21 d. papildomo susitarimo Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1 pripažinimo negaliojančiu ir 69 850 EUR sumos priteisimo.
 2. Šalys susitarė taikos sutartimi, remiantis CK 6.983 str. nuostatomis, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje ir išspręsti ginčytiną klausimą, dėl kurio ieškovė teikė reikalavimą atsakovei iki ieškinio pateikimo teismui, kuris yra susijęs su ieškovės civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateikto ieškinio dalyku, tačiau nėra atskirai aptartas civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateiktame ieškinyje, t.y. dėl UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr.l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1, kuriuo ieškovėatsakovės perėmė visas užsakovo teises ir pareigas prieš rangovą UAB „Šilinė", nustačius apmokėjimo tvarką, kuria remiantis atsakovėieškovę mokėjo atlyginimą rangovui UAB „Šilinė".
 3. Atsakovė įsipareigoja 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių eurų) skolą sumokėti tokia tvarka ir terminais:
  1. 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 14 (keturiolika) dienų nuo Kauno apygardos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. e2-989- 324/2019, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
  2. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.1 punkte nustatyto termino pabaigos;
  3. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.2 punkte nustatyto termino pabaigos.
 4. Atsakovė įsipareigoja šios taikos sutarties 3 punkte numatytus mokėjimus atlikti į ieškovei priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT............., Šiaulių bankas, banko kodas 71803.
 5. Atsakovė, nustatytu terminu neatlikusi šios taikos sutarties 3 punkte nurodyto mokėjimo, įsipareigoja mokėti ieškovui 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą.
 6. Šalys susitaria, jog atsakovei nesumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytos sumos per nustatytą terminą ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos ir pavėlavus visiškai sumokėti daugiau nei 14 (keturiolika) dienų, ieškovė turės teisę gauti vykdomąjį raštą dėl visos šia taikos sutartimi šalių sutartos ir atsakovės nesumokėtos ieškovei 16 000 Eur (šešiolikos tūkstančių eurų) sumos, šalių nustatytos 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudos bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
 7. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019.
 8. Ieškovė ir atsakovė patvirtina, kad po BUAB „Mono Status" bankroto bylos iškėlimo, atsakovė neturi teisės vykdyti jokių mokėjimų tretiesiems asmenims už ieškovę. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, kad UAB „Šilinė" (juridinio asmens kodas 183694870) pateikė reikalavimus, kilusius iš šios taikos sutarties 2 punkte nurodyto susitarimo tiesiogiai ieškove BUAB „Mono Status" bankroto byloje.
 9. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų, kilusių iš UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN", ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1.
 10. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas apmoka savo sąskaita. Bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų, atlygina ieškovė. Šalys patvirtina, kad neturi ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 11. Kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:
  1. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje;
  2. visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga;
  3. taikos sutartis nepažeidžia šalių kreditorių interesų;
  4. taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 12. Atsakovė turi teisę sumokėti šios taikos sutarties 3 punkte nurodytą sumą ieškovei anksčiau nustatyto termino.
 13. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
 14. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr.e2-989-324/2019 bei susijusių su šios taikos sutarties 2 punkte paminėtu susitarimu viena kitai nebeturės.
Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PRO MERIDIAN“ dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu.
Priteisti iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“, juridinio asmens kodas 301672662, 3,32 Eur (tris eurus 32 centus) Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant šią sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.
Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.
 
 
Teisėja V. G.
 
Skaityti plačiau
BUAB „Skandipak“ ieškinys atsakovui S. N. dėl žalos atlyginimo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-199-488/2019

Teisminio proceso Nr. 2-08-3-05118-2018-9
Procesinio sprendimo kategorija:
3.2.7.1.; 3.2.8.5.;
 
 
 
 
 
 
PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2019 m. sausio 18 d.
Panevėžys
 
Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja I. B., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Skandipak“ ieškinį atsakovui S. N. dėl žalos atlyginimo ir,
 
n u s t a t ė :
 
Teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo BUAB „Skandipak“ ieškinį atsakovui S. N. dėl žalos atlyginimo.
Šalys pateikė teismui šalių pasirašytą taikos sutartį, prašė ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Taikos sutartyje šalys nurodė, kad jiems yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.
Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 3 d. nustato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Šalys ginčą išsprendė taikiai. Sudarytoji taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Šalims taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės žinomos, jos apie tai raštu nurodė sudarytoje taikos sutartyje. Todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str.1 d. 5 p.). Šalys taikos sutartyje susitarė, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginti vieną iš kitos nereikalauja. Ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Šiuo atveju valstybė, o ne ieškovė, patyrė išlaidų, todėl ieškovė sudarydama taikos sutartį, negalėjo nuspręsti klausimo dėl valstybės patirtų bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei dydžio klausimą gali išspręsti tik teismas. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos yra 133 Eur žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė buvo atleista. Kadangi šalys ginčą baigė taikos sutartimi iš šalių priteisiam 25 procentai žyminio mokesčio sumos, kuris priteisiamas sumokėti atsakovui (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 94 str. 1 d., 96 str. 1 d.) Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d., 3 p., 96 str. 5 d.).
Vadovaudamasis CPK 293 str. 1 d. 5 p., 294, 295 str. teismas
 
n u t a r i a :
 
Prašymą tenkinti.
Patvirtinti šio turinio šalių: ieškovės BUAB „Skandipak“, įmonės kodas 303018049, ir atsakovo S. N., sudarytą taikos sutartį:
1.1. Šia Taikos sutartimi taikiai užbaigti Civilinę bylą, kurioje Ieškovas pareiškė Atsakovui reikalavimą atlyginti turtinę žalą, priteisiant Ieškovui iš Atsakovo 5 914,90 Eur, 5 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.
2. Atsakovas iš dalies pripažįsta Ieškovo reikalavimą ir įsipareigoja sumokėti Ieškovui 2200 Eur (du tūkstančius du šimtus eurų) sekančia tvarka ir terminais:
2.1. Atsakovas sumoka Ieškovui 700 Eur (septynis šimtus eurų) iki 2019-02-15;
2.2. Atsakovas sumoka Ieškovui 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) iki 2019-03-15.
3. Atsakovas įsipareigoja šios Taikos sutarties 2 p. numatytus mokėjimus atlikti į Ieškovui priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą, kurios Nr. LT877180300028467525 AB Šiaulių bankas.
4. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, pareiškia, kad viena kitos atžvilgiu atsisako visų kitų reikalavimų ir pretenzijų, keltų Civilinėje byloje.
5. Jei Atsakovas nesumokės Šios Sutarties 2 punkte nurodytų piniginių sumų per nustatytus šioje Taikos sutartyje terminus, jis įsipareigoja sumokėti Ieškovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną netinkamo įsipareigojimo vykdymo dieną.
6. Šalys susitaria, jog Atsakovui nesumokėjus šios Taikos sutarties 2 punkte nurodytų piniginių sumų per nustatytus terminus ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos (pavėlavus pilnai sumokėti ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas) bus laikoma, kad Atsakovas prarado teisę į šios Taikos sutarties 2 punkte suteikta nuolaidą, o Ieškovas turės teisę išsiimti vykdomąjį raštą visai ieškinio sumai - 5914,90 Eur, 5 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidoms išieškoti.
7. Ieškovas patvirtina, kad, Atsakovui sumokėjus Taikos sutarties 2 punkte nurodytas sumas nustatytais terminais, BUAB „SKANDIPAK“ neturės absoliučiai jokių pretenzijų ir reikalavimų Atsakovui, kaip buvusiam BUAB „SKANDIPAK“ akcininkui ir/ar vadovui bei tuo pačiu įsipareigoja ateityje nereikšti jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų Atsakovui, kaip buvusiam BUAB „SKANDIPAK“ direktoriui ir/ar akcininkui. Šalys patvirtina, kad šia Taikos sutartimi yra visiškai išsprendžiami ir užbaigiami visi Ieškovo ir Atsakovo tarpusavio teisiniai santykiai.
8. Šalys patvirtina, kad atlyginti bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauja. Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš Atsakovo.
9. Ieškovas ir Atsakovas prašo Panevėžio apylinkės teismą patvirtinti šią Taikos sutartį rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.
10. Šalys konstatuoja, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų, o Sutarties sudarymui yra gauti visi reikalingi sutikimai ir/ar patvirtinimai. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų, nėra ginčo dėl Taikos sutarties sąlygų.
11. Šalys supranta, jog netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
12. Šalys pareiškia, jog tuo atveju, jeigu dėl bet kokių nuo Šalių valios priklausančių ar nepriklausančių priežasčių Panevėžio apylinkės teismas nepatvirtintų Taikos sutarties, Šalys įsipareigoja maksimaliai bendradarbiauti ir patikslinti Taikos sutartį taip ir tokiu būdu, jog nebūtų nukrypta nuo Taikos sutarties esmės ir turinio, pašalinant ir (ar) papildant Taikos sutartį tokiomis nuostatomis, kurios sudarytų prielaidas Panevėžio apylinkės teismui ją patvirtinti.
13. Ši Taikos sutartis yra sudaroma trim vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai ir vieną Panevėžio apylinkės teismui.
14. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, patvirtina, kad jos turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią.
Bylą nutraukti.
Priteisti iš S. N., 5,70 Eur (penkių eurų 70 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (įmokos kodas 5660).
Priteisti iš S. N. asmens kodas, 38705190994, 33 Eur (trisdešimt tris eurus) žyminio mokesčio, valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įm. k. 188659752, atsisk. sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000.
Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.
 
Teisėja I. B.  
Skaityti plačiau
Dėl mokėjimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-1565-260/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00126-2018-6
Procesinio sprendimo kategorijos:
2.6.1.6.1.; 3.2.6.1.
 
 
KAUNO APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2018 m. gruodžio 21 d.
Kaunas
 
Kauno apygardos teismo teisėjas R B.,
sekretoriaujant D. N.,
dalyvaujant atsakovės atstovei V. S., trečiojo asmens atstovei advokatei S. M., nedalyvaujant ieškovės atstovui,
teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1565-260/2018 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Modusta“ dėl mokėjimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo J. K.
 
Teismas
 
nustatė:
 
ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Mono Status“ prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ieškovės UAB „Mono Status“ atsakovei AB „Modusta“ atliktus 43 150 Eur sumai mokėjimus: 2017-01-07 mokėjimą 2 500 Eur sumai; 2017-01-17 mokėjimą 500 Eur sumai; 2017-01-18 mokėjimą 4 600 Eur sumai; 2017-02-01 mokėjimą 11 000 Eur sumai; 2017-02-08 mokėjimą 1 350 Eur sumai; 2017-02-10 mokėjimą 1 000 Eur sumai; 2017-03-03 mokėjimą 8 000 Eur sumai; 2017-03-04 mokėjimą 2 200 Eur sumai; 2017-03-10 mokėjimą 9 000 Eur sumai; 2017-03-28 mokėjimą 1 000 Eur sumai; 2017-04-01 mokėjimą 1 000 Eur sumai ir 2017-04-03 mokėjimą 1 000 Eur sumai bei taikyti restituciją, priteisiant, ieškovui iš atsakovo 43 150 Eur, taip pat priteisti ieškovei BUAB „Mono Status“ iš atsakovės UAB „Modusta“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti ieškovei BUAB „Mono Status“ iš atsakovės UAB „Modusta“ bylinėjimosi išlaidas.
Ieškovė ieškinyje, dublike ir patikslintame ieškinyje ( t. I, b. l. 1-14; t. III, b.l. 1-8; t. IV , b. l. 78-91) nurodė, kad abiejų įmonių – ieškovės ir atsakovės – vadovu ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo trečiasis asmuo J.K. Iš ieškovės 2016 metų finansinių dokumentų duomenų matyti, kad tuo laikotarpiu, kai ieškovė atliko pavedimus (ginčijamus mokėjimus), ji jau buvo faktiškai nemoki įmonė, neturėjo pakankamai turto atsiskaityti su visais savo kreditoriais, atotrūkis tarp jos įsiskolinimų ir turto nuolat didėjo. Ieškovė, nepaisydama nei prastos įmonės finansinės padėties, nei kitų įmonės kreditorių interesų, atsakovei atliko mokėjimus 43 150 Eur sumai. Tokiu būdu buvo suteikta nepagrįsta pirmenybė prieš kitus kreditorius atsakovei, o ieškovė bei pirmesnės eilės kreditoriai negavo 43 150 Eur (iš šios sumos būtų galima patenkinti darbuotojų finansinius reikalavimus). Dėl to ne tik sumažėjo bankrutuojančios bendrovės „Mono Status“ turtas, bet ir buvo grubiai pažeistos kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai, jų galimybės gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą. Ieškiniu ji siekia atstatyti BUAB „Mono Status“ mokumą – grąžinti įmonę į finansinę padėtį, buvusią iki ginčijamų sandorių sudarymo, tokiu būdu apginti kreditorių interesus. Nurodė, kad egzistuoja visos sąlygos mokėjimus pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 straipsnis), taip pat, ieškovės administratorės nuomone, ginčijami mokėjimai atlikti pažeidžiant imperatyvias įstatymo – Civilinio kodekso 6.9301 str. – normas.
Ieškovės atstovas 2018 m. spalio 8 d. vykusiame teismo posėdyje ieškinį prašė patenkinti, atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, prašė 2018-12-05 vyksiančiame teismo posėdyje bylą išnagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant.
Atsakovė UAB „Modusta“ atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ( t. II, b. l. 1-10; t. III, b. l. 101-107). Jos nuomone, byloje pateikti duomenys neleidžia daryti išvados, kad ieškovė buvo nemoki jau 2016 metais. Ieškovė su atsakove dirbo subrangos sutarčių pagrindu: Nr. MOD-2016/07/19-1, MOD-16-0808, MOD-X366-2016.03.08-4, 2016/03/01/1, MOD-16/122, MOD-16/01/21-01, MOD-150821/01.3 Atsakovė visus darbus pagal minėtas sutartis yra atlikusi, todėl ieškovė pagrįstai yra sumokėjusi atsakovei 43 150,00 Eur sumą. Šių įmonių bendradarbiavimą rodo ir byloje pateiktas apyvartos nuo 2015-01-01žiniaraštis. Byloje ieškovė nepateikė nei vieno įrodymo, iš kurio būtų galima daryti išvadą, jog ieškovė laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 7 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. būtų atlikusi mokėjimus tik ieškovei. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė nepagrindė visų actio Pauliana institutui taikyti būtinų sąlygų, ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti neabejotiną ir galiojančią kreditoriaus reikalavimo teisę, nors būtent kreditorius turi įrodyti ne tik tai, kad turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę (kaip vieną iš actio Pauliana sąlygų), tačiau ir tai, kad ši jo teisė atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo. Taip pat ieškovė neįrodė kreditorių teisių pažeidimo, kadangi dėl ieškovės atliktų mokėjimų atsakovei ieškovė netapo nemoki ir byloje ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančiu šią sąlygą, todėl atliktais pavedimais nebuvo pažeisti kitų kreditorių interesai. Atsakovė nesutinka ir su ieškovės teiginiais, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė buvo nemoki, kadangi įsiteisėjusia teismo nutartimi nemokia ji pripažinta tik Lietuvos apeliaciniam teismui 2017-08-24 patvirtinus Kauno apygardos teismo 2017-07-10 nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Mono Status“ teisėtumą ir pagrįstumą. Visiškai nepagrįstai ieškovės administratorė teigia, kad ginčijamų mokėjimų ieškovė neprivalėjo atlikti. Laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio mėnesio iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio ieškovė su atsakove sudarė septynias statybos subrangos sutartis. Atsakovė sutartimis prisiimtus įsipareigojimus įvykdė, ką patvirtina pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei ieškovei pateiktos apmokėti PVM sąskaitos faktūros. Teisiškai nepagrįsti ir ieškinio argumentai, kad atsakovė buvo nesąžininga, kai buvo atliekami ginčijami mokėjimai. Ieškinyje taip pat nepagrįstai teigiama, jog buvo pažeistos CK 6.9301 straipsnio nuostatos, todėl sandoriai pripažintini negaliojančiais pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį. Pagal CK 6.9301 straipsnį skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti straipsnyje nurodytu eiliškumu. Kauno apygardos teismas 2017-07-10 nutartimi nustatė, jog 2017-06-30 balanso duomenimis ieškovė turi turto už 743 999,00 Eur, o jos pradelsti įsipareigojimai sudaro 661 327,91 Eur. Tai reiškia, jog ieškovės turto 2017-06-30 pakako visiems pradelstiems kreditorių reikalavimams padengti. Be to, ieškovė nėra pateikusi jokių įrodymų, kad laikotarpiu nuo 2017-01-07 iki 2017-04-01 (atliekant ginčo mokėjimus) kreditoriai jau pareiškė ieškovei reikalavimą patenkinti jų reikalavimus. Todėl iš esmės CK 6.9301 straipsnio taikyti šiuo konkrečiu atveju negalima.
Atsakovei UAB „Modusta“ Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, ši teismo nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 4 d. Atsakovę nagrinėjant bylą teismo posėdyje atstovavusi administratorės atstovė ieškinį prašė atmesti, vadovautis atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais.
Trečiasis asmuo J. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Jo atstovė 2018 m. gruodžio 5 d. vykusiame teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.
 
Ieškinys tenkintinas.
 
Byloje šalių procesiniuose dokumentuose ir jų atstovų teismo posėdžiuose pateiktais paaiškinimais, rašytinais įrodymais, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:
Uždaroji akcinė bendrovė „Mono Status“, kurios buveinės adresas Kaunas, Ukmergės g. 10-76, buvo įregistruota 2008 m. balandžio 2 d. Jos vieninteliu akcininku nuo 2009-07-01 ir vadovu nuo 2014 m. gegužės 8 d. iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. buvo J. K. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 10 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 24 d., uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“ iškėlė bankroto bylą (t. I, b. l. 15-22; 28-35).
Uždaroji akcinė bendrovė „Modusta“, kurios buveinės adresas Kaunas, Ukmergės g. 10-76, buvo įregistruota 2015 m. kovo 18 d. Jos vieninteliu akcininku nuo iki 2017-12-01 ir vadovu iki 2018-09-04 buvo trečiasis asmuo J. K. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 4 d., uždarajai akcinei bendrovei „Modusta“ iškėlė bankroto bylą (t. I, b. l. 23-26; t. IV, b. l. 115-116; Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-2035-230/2018).
Ieškovė UAB „Mono Status“ atsakovei AB „Modusta“ nuo 2017 m. sausio 7 d. iki 2017 m. balandžio 3 d. sumokėjo 43 150 Eur, atlikdama tokius mokėjimus: 2017-01-07 mokėjimą 2 500 Eur sumai; 2017-01-17 mokėjimą 500 Eur sumai; 2017-01-18 mokėjimą 4 600 Eur sumai; 2017-02-01 mokėjimą 11 000 Eur sumai; 2017-02-08 mokėjimą 1 350 Eur sumai; 2017-02-10 mokėjimą 1 000 Eur sumai; 2017-03-03 mokėjimą 8 000 Eur sumai; 2017-03-04 mokėjimą 2 200 Eur sumai; 2017-03-10 mokėjimą 9 000 Eur sumai; 2017-03-28 mokėjimą 1 000 Eur sumai; 2017-04-01 mokėjimą 1 000 Eur sumai ir 2017-04-03 mokėjimą 1 000 Eur sumai ( t. I, b. l. 41-44; t. IV, b. l. 29-34; t. IV, b. l. 47-77). Ieškovės teigimu, klientų apyvartos pagal valiutas ir dokumentus už laikotarpius 2017-01-01 - 2017-01-31, 2017-02-01 - 2017-02-28, 2017-03-01 - 2017-03-31, 2017-04-01 - 2017-04-30 ir 2017-08-01 - 2017-08-31 duomenys patvirtina, kad 2017-01-07, 2017-01-17, 2017-01-18, 2017-02-01, 2017-02-08, 2017-02-10, 2017-03-03, 2017-03-04 (dalimi) ginčijamais mokėjimais buvo apmokama atsakovės 2016-12-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra MDS000000020, kurios apmokėjimo terminas 2017-01-29; 2017-03-04 (dalimi) ginčijamu mokėjimu buvo apmokama atsakovo 2016-12-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra MDS000000024, kurios apmokėjimo terminas 2017-02-03; 2017-03-10 ginčijamu mokėjimu buvo apmokama pagal atsakovės 2016-12-30 ir išrašytas PVM sąskaitas faktūras MDS000000021, MDS000000024, kurių apmokėjimo terminas 2017-02-03 ir 2017-01-12 išrašytą sąskaitą MDS000000025, kurios apmokėjimo terminas nenurodytas; 2017-03-28 ginčijamu mokėjimu buvo apmokama atsakovės 2016-12-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra MDS000000021, kurios apmokėjimo terminas 2018-02-03;2017-04-01 ir 2017-04-03 ginčijamais mokėjimais buvo apmokama atsakovės 2016-12-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra MDS000000021, kurios apmokėjimo terminas 2018-02-03 ( t. IV,
b. l. 29-38).
Iš ieškovės pateikto kreditorių sąrašo 2017 m. sausio 2 dienai (t. IV, b. l. 129-130), parengto pagal ieškovės vadovo dar iki bankroto bylos iškėlimo įmonei duomenis (t. III, b. l. 23-36), matyti, kad UAB „Mono Status“ , prieš atlikdama ginčijamus mokėjimus, 2017 m. sausio 1 dienai turėjo pradelstus įsipareigojimus 83 kreditoriams bendrai 568 364,27 Eur sumai, tame skaičiuje ir kreditorei Valstybinei mokesčių inspekcijai 80 781,44 Eur mokesčių nepriemoką, kuri atsirado ir nuolat didėjo nuo 2014 metų rugpjūčio mėnesio. Iš UAB „Mono Status“ balanso 2016 m. gruodžio 31 dienai duomenų matyti, kad UAB „Mono Status“, turėjo įmonės balanse apskaityto turto už
1 003 256,65 Eur , taigi jau buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai buvo didesni nei pusė balanse apskaityto turto vertės, ji nemokėjo mokesčių, neatsiskaitinėjo su kreditoriais, taigi, teismo vertinimu, neturėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais.
 
Teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas pripažinti ieškovės UAB „Mono Status“ 2017 m. sausio – balandžio mėnesiais atliktus uždarajai akcinei bendrovei „Modusta“ mokėjimus bendrai 43 150 Eur sumai negaliojančiais CK 6.66 str. ir CK 1.80 str. 1 d. numatytais pagrindais yra pagrįstas.
 
Dėl ieškinio tenkinimo CK 6.66 str. nustatytu (actio Pauliana) pagrindu
 
CK 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šiame straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra specialus kreditorių teisių gynimo būdas, kuriuo kreditoriaus reikalavimo teisė gali būti ginama nuo skolininko nesąžiningų veiksmų. Tokio ieškinio tikslas ir paskirtis yra kreditoriaus teisių ir teisėtų interesų gynimas nuo tokių skolininko veiksmų, kuriais šis, siekdamas išvengti prievolės vykdymo kreditoriui, sumažina savo mokumą, pablogina savo turtinę padėtį, perleisdamas turtą ar turtines teises kitiems asmenims, ir tuo sumažina galimybę kreditoriui gauti visišką jo reikalavimo patenkinimą. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.).
Teismas pripažįsta, kad byloje nagrinėjamu atveju visų nurodytų ginčijamiems sandoriams (mokėjimams) pripažinti negaliojančiais CK 6.66 str. pagrindu sąlygų visetas egzistuoja. Bankrutuojančios įmonės administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, turi teisę ginčyti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo, visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003, 2009 m. rugsėjo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009). Ginčijamų mokėjimų atlikimo metu buvo visa eilė UAB „Mono Status“ kreditorių (UAB „Vilpra“, UAB „Lakmalit“, UAB „Iris“, UAB „Sanistal“, Valstybinė mokesčių inspekcija ir kt.), kuriems įsipareigojimai atsiskaityti buvo pradelsti ir su jais nebuvo atsiskaityta iki bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“ iškėlimo 2017 m. liepos 10 d. Taigi ieškovės kreditoriai turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Ginčijami mokėjimai pažeidė kreditorių teises, kadangi, juos atliekant ieškovė buvo faktiškai nemoki ir turėjo labai didelių įsiskolinimų kreditoriams. Tokiais ginčijamais mokėjimais buvo patenkinti atsakovės finansiniai reikalavimai, kas neabejotinai sumažino galimybę kitiems kreditoriams bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus ir suteikė pirmenybę atsakovei patenkinti savo reikalavimus. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra pasisakęs, kad kreditorius pagrįstai gali reikšti actio Pauliana dėl skolininko sudaryto sandorio nuginčijimo ne tik tais atvejais, kai dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus, bet ir kitais atvejais, kai ginčijamas sandoris kitaip pažeidžia kreditoriaus teises ir interesus. Ieškovė neprivalėjo atlikti ginčijamus mokėjimus. Ši sąlyga paprastai suprantama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai. Įrodymų, kad ieškovė privalėjo pirmiau atsiskaityti su atsakove, o ne kitais kreditoriais, t. y ne įstatyme nustatyta atsiskaitymų eiliškumo tvarka, atsakovė nepateikė. Ginčijami mokėjimai buvo atlikti ne vykdant teismo sprendimą, jokia įstatyminė ar poįstatyminė teisės norma juos atlikti ieškovės neįpareigojo. Ieškovė (skolininkas) ir atsakovė buvo nesąžiningos, nes neabejotinai žinojo, kad ginčijami mokėjimai pažeis kreditorių teises. Jų atlikimo metu ir ieškovės ir atsakovės direktoriumi buvo tas pats asmuo – trečiasis asmuo J. K. Šiuo atveju egzistuoja nesąžiningumo prezumpcija (CK 6.67 str. 1 d. 2 p.).
 
Dėl ieškinio tenkinimo CK 1.80 str. 1 d. nustatytu pagrindu
 
CK 1.80 straipsnio 1 d. nustato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.
CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile:
1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo;
2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių;
3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus;
4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti;
5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.
Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorine eiliškumo tvarka.
Teismui pripažinus, kad jau 2017 m. sausio 1 d. ieškovė UAB „Mono Status“ faktiškai buvo nemoki, neturėjo galimybių atsiskaityti su visais kreditoriais, jos atsakovei nuo 2017 m. sausio 7 d. iki 2017 m. balandžio 3 d. atlikti mokėjimai apmokant sąskaitas, kurių apmokėjimo terminai buvo 2017 m. sausio 29 ir 2017 m. vasario 3 d., kada buvo mokestinės nepriemokos nuo 2014 metų, nebuvo atsiskaitoma su kreditoriais UAB „Vilpra“, UAB „Lakmalit“, UAB „Iris“, UAB „Sanistal“ ir daugeliu kitų, su kuriais ieškovė privalėjo atsiskaityti dar iki 2017 m. sausio 1 d., pripažintina, kad ieškovė suteikė pirmenybę žemesnės eilės kreditoriui (atsakovei) gauti didelės skolos apmokėjimą, kai tuo metu ieškovė turėjo įstatyminę pareigą atsiskaityti laikydamasi pradelstų reikalavimų apmokėjimo kalendorinio eiliškumo tvarkos. Todėl vertintina, kad ieškovė pažeidė imperatyvias įstatymo nuostatas – CK 6.9301 str. 1 d. 4 p., 5 p., 2 d., dėl ko jos atlikti ir bankroto administratorės ginčijami mokėjimai pripažintini niekiniais ir negaliojančiais.
Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, jog kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-485/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2012). Tačiau būtina pažymėti, kad šis aiškinimas taikytinas tik tiems atvejams, kai yra teisinis pagrindas konstatuoti skolininko – kaip verslo subjekto – protingo asmens elgesio standartus atitinkančius veiksmus sąžiningai siekiant naudos įmonei ir atsiskaitymo su visais jos kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7- 130/2013).
 
Taigi, teismas sprendžia, kad ieškovės UAB „Mono Status“ atsakovei AB „Modusta“ atlikti: 1) 2017 m. sausio 7 d. mokėjimas 2 500 Eur sumai; 2) 2017 m. sausio 17 d. mokėjimas
500 Eur sumai; 3) 2017 m. sausio 18 d. mokėjimas 4 600 Eur sumai; 4) 2017 m. vasario 1 d. mokėjimas 11 000 Eur sumai; 5) 2017 m. vasario 8 d. mokėjimas 1 350 Eur sumai; 6) 2017 m. vasario 10 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai; 7) 2017 m. kovo 3 d. mokėjimas 8 000 Eur sumai;
8) 2017 m. kovo 4 d. mokėjimas 2 200 Eur sumai; 9) 2017 m. kovo 10 d. mokėjimas 9 000 Eur sumai; 10) 2017 m. kovo 28 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai; 11) 2017 m. balandžio 1 d. mokėjimas
1 000 Eur sumai ir 12) 2017 m. balandžio 3 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai, kaip pažeidžiantys kreditorių teises, yra niekiniai ir negaliojantys (CK 1.80 str. 1 d., 6.66 str. 1 d., 2 d.).
Pripažinus ginčijamus mokėjimus negaliojančiais, taikytina restitucija (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str.), ieškovei iš atsakovės priteistina neteisėtai gauta 43 150 Eur suma.
Ieškovei prašant, iš atsakovės jai priteistinos 6 procentų dydžio nuo priteisiamos sumos metinės palūkanos nuo ieškinio priėmimo dienos – 2018 m. vasario 9 d. – iki 2018 m. rugsėjo 4 d. (teismo nutarties, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo diena), t. y. 1474 Eur , o taip pat ir 2120 Eur bylinėjimosi išlaidos, turėtos apmokant advokato teisinę pagalbą (t I, b. l. 46; t. IV, b. l. 1-8).
Kadangi šios bylos nagrinėjimo metu atsakovei UAB „Modusta“ buvo iškelta bankroto byla, šiuo sprendimu priteistos sumos iš atsakovės gali būti išieškotos tik atsakovės bankroto procese, ieškovės finansinis reikalavimas gali būti patvirtintas atsakovės bankroto byloje Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
 
Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,
 
nusprendžia:
 
ieškinį patenkinti.
Pripažinti kad ieškovės UAB „Mono Status“ atsakovei UAB „Modusta“ atlikti: 1) 2017 m. sausio 7 d. mokėjimas 2 500 Eur sumai; 2) 2017 m. sausio 17 d. mokėjimas 500 Eur sumai; 3) 2017 m. sausio 18 d. mokėjimas 4 600 Eur sumai; 4) 2017 m. vasario 1 d. mokėjimas 11 000 Eur sumai; 5) 2017 m. vasario 8 d. mokėjimas 1 350 Eur sumai; 6) 2017 m. vasario 10 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai; 7) 2017 m. kovo 3 d. mokėjimas 8 000 Eur sumai; 8) 2017 m. kovo 4 d. mokėjimas 2 200 Eur sumai; 9) 2017 m. kovo 10 d. mokėjimas 9 000 Eur sumai; 10) 2017 m. kovo 28 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai; 11) 2017 m. balandžio 1 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai ir 12) 2017 m. balandžio 3 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai yra niekiniai ir negaliojantys nuo jų atlikimo momento.
Taikyti restituciją – priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“ (juridinio asmens kodas 301672662) iš atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Modusta (juridinio asmens kodas 303916898) 43 150 Eur (keturiasdešimt tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt eurų) sumą ir 1474 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt keturis eurus) palūkanas.
Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“ (juridinio asmens kodas 301672662) iš atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Modusta“ (juridinio asmens kodas 303916898) 2120 Eur (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.
 
 
Teisėjas R. B.
Skaityti plačiau
 
smart foreash