Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Поиск на сайте

 

О подтверждении требования кредитора

 
Опубликованно: 2022-05-19
Civilinė byla Nr. e2-539-910/2022
Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00320-2021-5
Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.7.1
 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS
 
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2022 m. gegužės 19 d.
Vilnius
 
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų R.J. , L. R. (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir A. T.,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2022 m. kovo 31 d. nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Remi Invest“ finansinis reikalavimas atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ bankroto byloje.
 
Teisėjų kolegija
 
n u s t a t ė :
 
I. Ginčo esmė
 
2.     Nemokumo administratorė 2021 m. spalio 7 d. pateikė teismui prašymą dėl kreditorių sąrašo tvirtinimo, kuriuo prašoma UAB „Remi Invest“ 78 680,82 Eur kreditorinį reikalavimą išskirti į atskirą civilinę bylą ir nagrinėti ginčo bei rašytinio proceso tvarka. Nurodė, kad nemokomo administratorė nesutinka su UAB „Remi Invest“ pareikštu reikalavimu, nes kreditorė nėra įrodžiusi savo reikalavimo teisės į pareikštą reikalavimą.
3.     Nemokumo administratorė 2021 m. gruodžio 23 d. pateikė teismui patikslintą prašymą dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo, kuriame nurodė, kad atsakyme į nemokumo administratorės paklausimą UAB „Remi Invest“ nepateikė teisiškai reikšmingų įrodymų, kurie patvirtintų reikalavimo teisės buvimą ir paneigtų nemokumo administratorės 2021 m. spalio 5 d. prašyme išdėstytą poziciją. Dėl to nemokumo administratorė prašo šį ginčijamą UAB ,,Remi Invest“ kreditorinį reikalavimą nagrinėti atskiroje byloje ginčo tvarka.
4.     Pareiškėja UAB „Remi Invest“ atsiliepime dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo nurodė, kad 2021 m. kovo 2 d. su bankrutuojančia uždarąja akcine bendrove (toliau – BUAB) „DS Statyba“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 21-003, kurios pagrindu įgijo teisę reikalauti iš UAB „LitCon“ 76 456,26 Eur skolos ir kitų su perleidžiamu reikalavimu susijusių sumų. Skola grindžiama Panevėžio apygardos teismo 2021 m. kovo 8 d. vykdomuoju raštu civilinėje byloje Nr. e2-211-252/2011, kurioje iš UAB ,,LitCon“ BUAB „DS Statyba“ naudai priteista 76 456,26 Eur skola ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo ieškinio pareiškimo dienos, t. y. nuo 2021 m. vasario 1 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pareiškėja su vykdomuoju raštu, reikalavimo perleidimo sutartimi bei pranešimu 2021 m. kovo 15 d. kreipėsi į antstolę V. M. su prašymu pakeisti vykdymo proceso šalį. Antstolė pakeitė šalį bei pradėjo išieškojimo procesą.
5.     Nemokumo administratorė UAB „Finance Guru“ 2022 m. kovo 7 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad reikalavimo perleidimo sutarties 2.1 punkte numatyta, kad reikalavimo teisė į UAB „LitCon“ pirkėjai UAB „Remi Invest“ pereina nuo sutarties priede Nr. 2 nurodytos kainos sumokėjimo momento. Nei nemokumo administratorei, nei teismui nepateikta įrodymų, kurie pagrįstų, kad sutarties kaina yra sumokėta, dėl to nėra pagrindo spręsti, kad UAB „Remi Invest“ būtų perėjusi sutartyje nurodyta reikalavimo teisė į UAB „LitCon“.
6.     Pareiškėja UAB „Remi Invest“ 2022 m. kovo 21 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad yra sumokėjusi priede Nr. 2 prie reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 21-003 nurodytą sumą.
 
II.    Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 
8.     Teismas nurodė, kad UAB „Remi Invest“ pateikė teismui duomenis (DOK-10740), įrodančius sumokėjimo už perleistą reikalavimo į UAB „LitCon“ teisę faktą, taigi UAB „Remi Invest“ 78 680,82 Eur finansinis reikalavimas yra pagrįstas, todėl tvirtintinas. Teismas pažymėjo, kad nenustatyta duomenų, kurių pagrindu galėtų būti daroma priešinga išvada. 
 
III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 
9.     Atskirajame skunde atsakovė BUAB „LitCon“, atstovaujama nemokumo administratorės UAB „Finance Guru“, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2022 m. kovo 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB „Remi Invest“ finansinį reikalavimą atsisakyti tvirtinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
9.1.    2021 m. kovo 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 21-003 2.1 punkte numatyta, kad reikalavimo teisė į UAB „LitCon“ pirkėjai UAB „Remi Invest“ pereina nuo sutarties priede Nr. 2 nurodytos kainos sumokėjimo momento. Nei nemokumo administratorei, nei teismui nebuvo ir iki šiol nepateikta įrodymų, kurie pagrįstų įvardytos kainos sumokėjimą. Dėl to nėra pagrindo spręsti, kad UAB „Remi Invest“ yra įgijusi sutartyje nurodytą reikalavimo teisę į UAB „LitCon“.
9.2.    UAB „Remi Invest“ su 2022 m. kovo 21 d. rašytiniais paaiškinimais pateiktų 2021 m. kovo 2 d. atsiskaitymo sąlygų 1 punkte, kuriame įtvirtintas susitarimas dėl kainos už reikalavimo teisę dydžio, kaina yra užtušuota. Taigi negalima nustatyti, už kokią kainą sutarties šalys sutarė perleisti reikalavimo teisę. UAB „Remi Invest“ pateiktame mokėjimo nurodyme kaina, kurią UAB „Remi Invest“ sumokėjo BUAB „DS Statyba“, taip pat yra užtušuota. Esant tokioms aplinkybėms, byloje esantys įrodymai nepagrindžia, kad UAB „Remi Invest“ už perleidžiamą reikalavimo teisę UAB „DS Statyba“ sumokėjo visą kainą, kuri buvo sutarta, o tai yra aktualu, nes šalys susitarė, jog nuosavybė į reikalavimo teisę pereina nuo visos sumos sumokėjimo.
10. Pareiškėja UAB „Remi Invest“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, skirti nemokumo administratorei UAB „Finance guru“ baudą už akivaizdžiai nepagrįstą atsisakymą patvirtinti finansinį reikalavimą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, priteisti bylinėjimosi išlaidas iš BUAB „LitCon“ administravimui skirtų lėšų. Nurodo šiuos argumentus:
10.1.   Pareiškėja 2021 m. kovo 15 d. kreipėsi į antstolę V. M. su prašymu priimti vykdomąjį dokumentą ir pakeisti vykdymo proceso šalį. Antstolė pakeitė šalį ir pradėjo išieškojimo procesą. Nemokumo administratorė gavo iš antstolės patvarkymus, kuriuose pareiškėja įvardijama kaip išieškotoja. Vien dėl to administratorė neturėjo teisės kvestionuoti ir netvirtinti finansinio reikalavimo.
10.2.   Pareiškėja pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus, kad yra sumokėjusi reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 21-003 priede Nr. 2 nurodytą sumą. Pareiškėja šiuos duomenis teikė tik teismui, nes tai – konfidenciali informacija ir tretiesiems asmenims neteikiama, todėl prašė šių duomenų neviešinti. Pirmosios instancijos teismas 2022 m. kovo 18 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjai nurodyti, kokie konkrečiai duomenys iš pateikto priedo yra saugotini, kartu pažymėjo, kad, jeigu saugotini duomenys (pvz., konkreti kaina) neturi esminės reikšmės ginčui išspręsti, o pareiškėja pateiktais įrodymais siekia įrodyti pinigų sumokėjimo faktą, atitinkamai galėtų būti pateikti riboti duomenys (juos užtamsinant ir pan.), neatskleidžiant jautrios ar saugotinos informacijos. Pareiškėja pakartotinai pateikė priedą Nr. 1 ir pažymėjo, kad sutarties priedas Nr. 2 bei mokėjimo nurodymo patvirtinimas teikiami užtušuojant reikalavimo kainą bei sumokėtą sumą. Taigi pareiškėja teismui buvo perdavusi dokumentų originalus, kuriuose buvo matoma tiek suma, už kiek reikalavimas perleistas, tiek kaina, kurią sumokėjo pareiškėja, ir teismui nekilo abejonių dėl to, pareiškėja yra sumokėjusi už reikalavimą ar ne.
 
 
Teisėjų kolegija
 
k o n s t a t u o j a :
 
 
IV.     Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 
11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).
12. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis). Taip pat nenustatyta aplinkybių, kurios teiktų pagrindą peržengti atskirojo skundo ribas (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jo ribų.
13. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditorės UAB „Remi Invest“ 78 680,82 Eur dydžio finansinis reikalavimas BUAB „LitCon“ bankroto byloje. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, kuriomis reglamentuojamas kreditorių finansinių reikalavimų bankroto byloje patvirtinimas, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėmis.
Dėl finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumo
14. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 41 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditoriai savo reikalavimus ir jų pagrindimo dokumentus per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą paskelbimo priežiūros institucijos interneto svetainėje dienos pateikia paskirtam nemokumo administratoriui, taip pat nurodo, kaip yra užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas. Nemokumo administratorius patikrina kreditoriaus reikalavimo teisės pagrindimo dokumentus ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda kreditorių reikalavimus tvirtinti teismui ir prideda savo nuomonę dėl kreditorių reikalavimų pagrįstumo (JANĮ 41 straipsnio 2 dalis). Kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos patvirtina kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami (JANĮ 42 straipsnio 1-2 dalys).
15. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditorinio reikalavimo pagrįstumo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Kreditoriaus pareikštų reikalavimų pirminį patikrinimą atlieka bankrutuojančios bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami. Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).
16. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jeigu iš byloje esančių duomenų galima išvada, kad šis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus būtent nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos, vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).
17. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino pareiškėjos UAB „Remi Invest“ 78 680,82 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „LitCon“ bankroto byloje.
18. Apeliantė (atsakovė) BUAB „LitCon“, atstovaujama nemokumo administratorės UAB „Finance guru“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirąjį skundą motyvuoja iš esmės vieninteliu argumentu – kad pagal 2021 m. kovo 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 21-003 2.1 punktą reikalavimo teisė į UAB „LitCon“ pirkėjai UAB „Remi Invest“ pereina nuo sutarties priede Nr. 2 nurodytos kainos sumokėjimo momento, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, kurie pagrįstų, jog sulygta kaina buvo sumokėta, todėl, apeliantės vertinimu, nėra pagrindo spręsti, kad UAB „Remi Invest“ yra įgijusi reikalavimo teisę į UAB „LitCon“. Teisėjų kolegija neturi pagrindo tokią apeliantės poziciją pripažinti pagrįsta.  
19. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2021 m. rugpjūčio 16 d. pareiškėja UAB „Remi Invest“ atsakovės nemokumo administratorei UAB „Finance guru“ pateikė prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą BUAB „LitCon“ bankroto byloje. Pareiškėja nurodė, kad ji ir BUAB „DS Statyba“ 2021 m. kovo 2 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 21-003, kurios pagrindu pareiškėja įgijo teisę reikalauti iš BUAB „LitCon“ 76 456,26 Eur skolą BUAB „DS Statyba“ ir kitas su perleidžiamu reikalavimu susijusias sumas. Skolą pagrindžia Panevėžio apygardos teismo 2021 m. kovo 8 d. vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2-211-252/2021, kuriuo patvirtinama, kad iš BUAB „LitCon“ BUAB „DS Statyba“ naudai priteista 76 456,26 Eur skola ir 6 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą (76 456,26 Eur) nuo ieškinio pareiškimo dienos (2021 m. vasario 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pareiškėja savo reikalavimui pagrįsti pateikė 2021 m. kovo 2 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 21-003, 2021 m. kovo 15 d. pranešimą dėl reikalavimo teisės perleidimo ir duomenis apie jo įteikimą skolininkei, Panevėžio apygardos teismo išduotą 2021 m. kovo 8 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-211-252/2021.
20. Iš 2021 m. kovo 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 21-003 1.1 punkto matyti, kad šia sutartimi pradinis kreditorius (BUAB „DS Statyba“) perleido naujajam kreditoriui (UAB „Remi Invest“) reikalavimo teises į sutarties Priede Nr. 1 nurodytus asmenis (skolininkus), o naujasis kreditorius įsipareigojo už perleistas reikalavimo teises pradiniam kreditoriui sumokėti užmokestį šioje sutartyje nustatyta tvarka ir dydžiais. Šalys sutarties 2.1 punkte susitarė, kad nuo sutarties priede Nr. 2 nurodytos kainos sumokėjimo momento naujajam kreditoriui pereina reikalavimo teisės (nuosavybės teisė) į skolininkus dėl sutarties Priede Nr. 1 nurodytų sumų sumokėjimo. Skolininkei UAB „LitCon“ 2021 m. kovo 15 d. buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo, kuris įteiktas 2021 m. kovo 22 d. Skolininkė jokių pretenzijų ar prieštaravimų dėl reikalavimo teisės perleidimo nereiškė. Be to, pareiškėja UAB „Remi Invest“ 2021 m. kovo 15 d. kreipėsi į antstolę V. M., pateikdama vykdyti Panevėžio apygardos teismo 2021 m. kovo 8 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-211-252/2021. Antstolė vykdomąjį dokumentą priėmė ir užvedė vykdomąją bylą, pradėjo priverstinio išieškojimo veiksmus. Antstolė 2021 m. rugpjūčio 11 d. patvarkymu Nr. S-21-15-15780 užbaigė vykdomąją bylą ir persiuntė elektroninį vykdomąjį dokumentą Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjančiam BUAB „LitCon“ bankroto bylą. Šiame patvarkyme išieškotoja yra nurodyta UAB „Remi Invest“, skolininke – BUAB „LitCon“, o įsiskolinimas – 76 456,26 Eur skola ir 2 224,56 Eur palūkanos.
21. Iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad pareiškėja UAB „Remi Invest“ 2022 m. kovo 17 d. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, jog yra sumokėjusi reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 21-003 priede Nr. 2 nurodytą sumą (mokėjimo nurodymą ir Priedą Nr. 2). Pareiškėja nurodė, kad šiuos duomenis (įrodymus) teikia tik teismui, nes tai – konfidenciali informacija ir tretiesiems asmenims be pagrindo neteiktina. Vilniaus apygardos teismas, susipažinęs su pateiktais duomenimis, 2022 m. kovo 18 d. nutartimi pasiūlė UAB „Remi Invest“ ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 22 d. pateikti teismui informaciją, kokie konkrečiai duomenys iš pateikto priedo yra saugotini, ir kartu išaiškino, kad, jeigu saugotini duomenys (pvz., konkreti kaina) neturi esminės reikšmės ginčui išspręsti, atitinkamai galėtų būti pateikti riboti duomenys (juos užtamsinant ir pan.), neatskleidžiant pareiškėjai jautrios ar saugotinos informacijos. Pareiškėja 2022 m. kovo 21 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, priedą Nr. 2 ir mokėjimo nurodymą su užtušuota reikalavimo kaina ir sumokėta suma. Iš pareiškėjos pateikto AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo nurodymo matyti, kad pareiškėja 2021 m. kovo 15 d. atsiskaitė su BUAB „DS Statyba“ už reikalavimą į UAB „LitCon“ skolą pagal reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 21-003. Vilniaus apygardos teismas, 2022 m. kovo 23 d. rezoliucija priėmęs pareiškėjos 2022 m. kovo 21 d. rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, prie 2022 m. kovo 17 d. pateikto prašymo (DOK-10306) pridėtus priedus grąžino pareiškėjai.
22. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, BUAB „DS Statyba“ bankroto byloje Nr. eB2-23-544/2021 2021 m. rugpjūčio 26 d. priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos (sprendimas įsiteisėjęs). Nurodytame sprendime teismo konstatuota, kad pagal bylos duomenis BUAB „DS Statyba“ turtas bankroto proceso metu buvo realizuotas arba nurašytas kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų pagrindu. Iš byloje esančios nemokumo administratorės galutinės bankroto ataskaitos matyti, kad bankroto proceso metu buvo parduotas įmonės turtas (žemės sklypai, reikalavimo teisės, transporto priemonės, kita įranga ir materialus turtas), visos bankroto procedūros yra baigtos, įmonė turto nebeturi, išskyrus debitorines skolas, kurias administratorė pasiūlė kreditoriams nurašyti. Šios debitorinės skolos nurašytos 2021 m. birželio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimu.
23. Įvertinusi aptartų duomenų visumą, teisėjų kolegija neturi pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėja UAB „Remi Invest“ nėra įgijusi reikalavimo teisės į BUAB „LitCon“. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, pagrįstai konstatavo, kad byloje nėra duomenų, kurių pagrindu galėtų būti daroma priešinga išvada, todėl pareiškėjos UAB „Remi Invest“ 78 680,82 Eur dydžio finansinį reikalavimą pripažino įrodytu ir patvirtino (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).
Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis
24. Pareiškėja UAB „Remi Invest“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir akivaizdžiai nepagrįstą atsisakymą patvirtinti finansinį reikalavimą skirti nemokumo administratorei UAB „Finance guru“ baudą. Pareiškėja prabrėžia, kad jos finansinis reikalavimas pagrįstas Panevėžio apygardos teismo 2021 m. kovo 8 d. vykdomuoju raštu civilinėje byloje Nr. e2-211-252/2021, tačiau nemokumo administratorė kvestionuoja jau priteistos skolos buvimą ir reikalavimo teisės perleidimą; išieškojimas vykdomas pas antstolę, taigi pareiškėja oficialiai pripažinta kreditore; be to, pareiškėja pirmosios instancijos teismui pateikė dokumentus, susijusius su reikalavimo teisės perleidimu, teismas su jais susipažino. Pareiškėjos tvirtinimu, nemokumo administratorės atskirasis skundas nemotyvuotas ir nepagrįstas.
25. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).
26. Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo, yra išaiškinta, kad pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015).
27. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį įtvirtinta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Kartu kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Tam tikrais atvejais jis gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013; 2016 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-492-706/2016). Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013; 2017 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017). Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.
28. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti nemokumo administratorės veiksmai neteikia pakankamo pagrindo kvalifikuoti juos kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad vien tai, jog nemokumo administratorė nepagrįstai prieštaravo pareiškėjos finansinio reikalavimo patvirtinimui ir dėl teismo nutarties, kuria šis reikalavimas patvirtintas, pateikė atskirąjį skundą, savaime nereiškia piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Tokie nemokumo administratorės veiksmai lemti neteisingo duomenų, kuriais pareiškėja grindė savo finansinį reikalavimą, teisinio vertinimo. Tuo tarpu tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas, nesąžiningas šios teisės įgyvendinimas.
29. Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamoje byloje susiklosčiusią situaciją, konstatuoja, kad nenustatyta, jog nemokumo administratorė, kvestionuodama pareiškėjos finansinį reikalavimą, procesinėmis teisėmis naudojosi nesąžiningai, ne pagal paskirtį ar veikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos prašymas skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmetamas (CPK 95 straipsnis).
Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų
30. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas dėl kreditorės UAB „Remi Invest“ finansinio reikalavimo BUAB „LitCon“ bankroto byloje patvirtinimo, todėl nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
31. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
32. Pareiškėja UAB „Remi Invest“ prašo iš atsakovės bankroto administravimui skirtų lėšų priteisti 500 Eur advokato teisinės pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų (už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą) ir pridėjo šias išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2022 m. balandžio 22 d. sąskaitą už teisines paslaugas, 2022 m. balandžio 22 d. mokėjimo nurodymą.
33. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (pakeistu 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.16 punkte numatyta, kad rekomenduojamo priteistino maksimalus užmokesčio dydis už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, apskaičiuojamas pagal 0,4 dydžio koeficientą, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Šiuo atveju už advokato teisines paslaugas sumokėta 2022 m. II ketvirtį, todėl bylinėjimosi išlaidoms apskaičiuoti imamas 2021 m. IV ketvirčio Lietuvos statistikos departamento skelbiamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), kuris buvo 1 679,30 Eur. Taigi už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą maksimali atlygintina suma – 671,72 Eur (0,4 x 1 679,30 Eur). Pareiškėjos prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma (500 Eur) neviršija Rekomendacijų 8.16 punkte numatyto rekomenduojamo priteisti maksimalaus užmokesčio dydžio, todėl, atmetus atskirąjį skundą, pareiškėjai iš atsakovės bankroto administravimui skirtų lėšų priteistina 500 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidoms atlyginti.
 
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
 
n u t a r i a  :
 
Vilniaus apygardos teismo 2022 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.
                      Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Remi Invest“ (juridinio asmens kodas 302637365) iš atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,LitCon“ (juridinio asmens kodas 123228761) bankroto proceso administravimo išlaidų 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidoms atlyginti.
 
 
Teisėjos                                                                                                                                                                                         R. J.
 
 
L. R.
 
 
                                                                                                                                                                                                         A. T.
 

 

smart foreash