Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Szukaj

Bankructwo osoby fizycznej

 
Upadłość osoby fizycznej to zbiór procedur prawnych, gdy dłużnik deklaruje swoją niezdolność do spełnienia zobowiązań finansowych względem wierzycieli.
 
Celem upadłości osoby fizycznej jest zlikwidowanie całego majątku dłużnika, rozdzielenie uzyskanych funduszy (oraz otrzymywanych dochodów miesięcznych) wśród wierzycieli, stworzenie warunków do odzyskania płynności finansowej i rozpoczęcia życia na nowo.
 
Warunki upadłości osoby fizycznej:
 
  • Sprawę o upadłość osoby fizycznej można wszcząć tylko dla osoby niewypłacalnej. Takiej, której zobowiązania finansowe przekraczają 25 minimalnych wynagrodzeń miesięcznych (9500 EUR) ustalonych przez Rząd Republiki Litewskiej, a termin zapłaty długu już upłynął.
  • Osoba fizyczna nie może zawierać niesłusznych transakcji;
  • Osoba fizyczna nie może mieć szkodliwych nawyków (nadużywanie hazardu, alkoholu, substancji psychotropowych itp.);
  • nie zawarłeś niesłusznych transakcji;
  • Osoba fizyczna nie została ukarana za przestępstwa i wykroczenia;
  • Prawo do wszczęcia procedury upadłości ma tylko osoba zadłużona
  • Sprawa o upadłość jest rozpatrywana tylko w sądach (Sąd Okręgowy).
 
Procedura upadłości osoby fizycznej trwa 3 lata. Ten termin zaczyna się od dnia, w którym sąd zatwierdza plan restrukturyzacji długu.
 
JESTEŚMY UŻYTECZNI DLA CIEBIE, PONIEWAŻ:
 
  • Udzielamy porad prawnych;
  • Przygotowanie dokumentów do zainicjowania i przeprowadzenia procedury upadłości osoby fizycznej (wysyłanie zawiadomień do wierzycieli, zebranie wszystkich aktualnych dokumentów związanych z wszczęciem upadłości osoby fizycznej, przygotowanie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania upadłościowego);
  • Zapewnienie poufności, wiarygodności.
 
Więcej informacji: UAB "SOSTINĖS TEISĖ", tel. nr. +370 5 2134813, e-mail: info@sostinesteise.lt
 
smart foreash