Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Szukaj

 

Cennik

 
Cennik usług świadczonych przez UAB "REALM JURIDICAL" i UAB "Sostinės teisė":
 
 
 
Nazwa Usługi Cena bez VAT (EUR)
 Reprezentacja i obrona interesów osoby fizycznej i prawnej w sądzie Od 200 za sesję + 0.25/1km.
 Założenie podmiotu prawnego (w Litwie) Od 300
 Restrukturyzacja podmiotu prawnego 250
 Założenie Rady Pracowników 200
 Zmiana statutu**** 120
 Kupno-Sprzedaż udziałów Od 150
 Analiza dokumentów prawnych i nieprawnych Od 90
 Administrowanie prawnym spółki Od 200
 Przygotowanie umowy Od 200
 Ocena umowy, korekta Od 20/1 strona
 Przygotowanie traktatu pokojowego Od 150
 Zmiana kapitału zakładowego spółki Od 200
 Zmiana nazwy firmy Od 150
 Mediacje firmy w zakupie/sprzedaży firmy, poszukiwanie inwestora X*
 Konsultacje w sprawie restrukturyzacji, reorganizacji firmy X*
 Przygotowanie roszczenia wierzyciela Od 240
 Przygotowanie wniosku i dokumentacji do postępowania upadłościowego Od 600
 Prowadzenie postępowania upadłościowego firmy poza sądem Od 5000
 Przygotowanie wniosku do sądu (na zamówienie) Od 120
 Przygotowanie odpowiedzi na roszczenie, separacja, dublet, potrójna kopia Od 350
 Przygotowanie roszczenia w postępowaniu dokumentacyjnym Od 350
 Przygotowanie roszczenia w postępowaniu spornym Od 400
 Przygotowanie skargi, roszczenia Od 120
 Przygotowanie zawiadomienia - żądania Od 60
 Przygotowanie listu 48
 Przygotowanie listu o wydanie dokumentu egzekucyjnego 50
 Przygotowanie listu do komornika o zastosowanie środków ochronnych 50
 Pozasądowe dochodzenie długów i odszkodowań Od 10% prowizji sukcesu z odzyskanej kwoty
 Spisanie długu 60
 Nacisk prewencyjny 150/rok
 Podanie informacji o firmie Od 60
 Reprezentacja w urzędzie komorniczym podczas odzyskiwania 150
 Reprezentacja pracodawcy/pracownika Od 200
 Przyjęcie pracownika, zwolnienie, sankcja dyscyplinarna Od 120
 Określenie udziału małżonków w wspólnym majątku Od 300
 Porządkowanie dokumentów spadkowych Od 300
 Rejestracja znaku towarowego, wzoru przemysłowego Od 240
 Usługi prawne rodzinne X*
 Kupno roszczenia X*
 Inne usługi prawne 90/godzina
 Rejestracja rzeczywistego właściciela 50
 Rejestracja/Zakończenie hipoteki pomiędzy podmiotami prawnymi 90
 Konsultacja prawna (w tym konsultacje telefoniczne)** 90/godzina
 
* Ceny tych usług ustalane są indywidualnie
** Konsultacje telefoniczne są liczbowane z dokładnością do 5 minut
*** Dla pilnych prac wykonanych w ciągu 1 dnia roboczego obowiązuje dopłata w wysokości 20%
**** Zmiana statutu i zmiana adresu rejestracji 150 EUR, zmiana statutu i zwiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego 200 EUR
 
Administracja długami i pozasądowe dochodzenie długów
(Po podpisaniu umowy o administracji prawną)
 
Cena administracji prawnej za miesiąc kalendarzowy bez VATLiczba dłużników na miesiąc kalendarzowyProwizja od odzyskanej kwoty bez VAT
 200 EUR do 20 5 %
 300 EUR do 32 5 %
 350 EUR do 46 5 %
 450 EUR do 72 5 %
 
 

 

 

 

smart foreash