Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Szukaj

 

Skarga apelacyjna

 
Published: 2022-05-26
Civilinė byla Nr. e2A-419-538/2022
Teisminio proceso Nr. 2-25-3-00823-2021-0
Procesinio sprendimo kategorijos:
2.6.1.3.6; 2.6.11.1; 3.2.4.11; 3.3.1.18.1
 
 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
 
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2022 m. gegužės 26 d.
Klaipėda
 
 
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų I. Č., E. M., A. P. (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),
teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Oridanas“ apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo 2022 m. sausio 25 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės SIA „Nedex“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Oridanas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Termoefektas“.
Teisėjų kolegija
n u s t a t ė :
I. Ginčo esmė
 
1.   Ieškovė SIA „Nedex“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Oridanas“ (toliau – ir atsakovė) 1 100 Eur skolos, 120 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 58,97 Eur palūkanų, 40 Eur išieškojimo išlaidų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, 8 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.
2.   Nurodė, kad 2020 m. spalio 7 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta žodinė prekių pirkimo–pardavimo sutartis, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei prekes, o atsakovė tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove. Ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, pristatė atsakovei prekes bei išrašė 2020 m. spalio 7 d. sąskaitą faktūrą Nr. 47-20, kurios suma 1 100 Eur, taip pat vežimo dokumentą (CMR). Ieškovė, nesulaukusi skolos apmokėjimo, 2021 m. rugpjūčio 2 d. kreipėsi į UAB „Realm Juridical“ dėl ikiteisminio skolos išieškojimo. Ieškovės atstovas 2021 m. rugpjūčio 3 d. išsiuntė atsakovei pretenziją dėl skolos grąžinimo. 2021 m. rugpjūčio 3 d. atsakovė patvirtino, jog pretenziją gavo bei nurodė, kad skolos nepripažįsta, nes prekių nėra gavusi. Ieškovės teigimu, atsakovė prekes gavo, tačiau už jas nustatytu terminu neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 1 100 Eur sumą, apskaičiuotas palūkanas bei skolos išieškojimo išlaidas.
3.  Plungės apylinkės teismo 2021 m. rugsėjo 23 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas, ieškovei SIA „Nedex“ iš atsakovės UAB „Oridanas“ priteista 1 100 Eur skolos, 58,97 Eur palūkanų, 120 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 40 Eur išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos 1 318,97 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2021 m. rugsėjo 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 331 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė UAB „Oridanas“ pareiškė prieštaravimus dėl ieškovės reikalavimų ir preliminaraus teismo sprendimo, prašė panaikinti preliminarų teismo sprendimą ir ieškinį atmesti, paskirti ieškovei 2 000 Eur baudą, pusę jos priteisti atsakovei.
 
II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 
4.  Plungės apylinkės teismas 2022 m. sausio 25 d. sprendimu Plungės apylinkės teismo 2021 m. rugsėjo 23 d. preliminarų sprendimą paliko iš esmės nepakeistą, patikslinant teismo sprendimo rezoliucinę dalį ir ją išdėstė taip: „Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti ieškovei SIA „Nedex“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Oridanas“ 1 100 Eur skolos, 58,97 Eur palūkanų, 120 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 40 Eur išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos 1 318,97 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2021 m. rugsėjo 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 331 Eur bylinėjimosi išlaidų.“ Priteisė ieškovei SIA „Nedex“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Oridanas“ 420 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pagrindiniai teismo sprendimo motyvai:
4.1.  Įvertinus atsakovės direktoriaus paaiškinimus, vizualiai įvertinus minėtame ieškovei siųstame el. laiške pateiktą T. D parašo pavyzdį, Plungės apylinkės teismo 2021 m. rugsėjo 23 d. pažymoje apie procesinių dokumentų įteikimą bei atsakovės direktoriaus pasirašytame priesaikos tekste esančius T. D. parašus, nėra pagrindo daryti išvados, jog CMR važtaraščio 24 grafoje esantis parašas yra akivaizdžiai suklastotas.
4.2.  Byloje surinkti ir anksčiau aptarti įrodymai patvirtina buvus ieškovės SIA „Nedex“ ir atsakovės UAB „Oridanas“ susitarimą dėl purškiamų putų izoliavimo rinkinio „Master Pur S0-08“ pirkimo–pardavimo ir šios produkcijos pristatymą (perdavimą) atsakovei.
4.3.  Byloje nėra pateikta objektyvių įrodymų, neginčijamai patvirtinančių faktą, jog ieškinyje nurodytas prekes užsakė ne atsakovė, o trečiasis asmuo UAB „Termoefektas“.
4.4.   Byloje nėra ginčo dėl to, kad tarp ieškovės ir UAB „Termoefektas“ yra buvę sutartinių santykių dėl statybinių medžiagų pirkimo-pardavimo, tačiau kaip matyti iš byloje pateiktų CMR važtaraščių, siunčiant prekes trečiajam asmeniui, kaip jų gavėjas būdavo nurodomas UAB „Termoefektas“.
4.5.  Vien ta aplinkybė, jog ginčo prekes galbūt panaudojo UAB „Termoefektas“ aptariamu atveju nėra teisiškai reikšminga, nes atsakovę ir trečiąjį asmenį UAB „Termoefektas“ siejantys teisiniai santykiai, jų tarpusavio teisės ir pareigos, taip pat aplinkybės, kur faktiškai buvo panaudota ieškovės pristatyta produkcija, nėra šios bylos dalykas.
4.6.  Šioje byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių tarp šalių sudarytą purškiamų putų izoliavimo rinkinio „Master Pur S0-08“ pirkimo-pardavimo sutartį.
4.7.  Šioje byloje ieškovės reikalavimai buvo pripažinti pagrįstais ir patenkinti, byloje nenustatyta, kad ieškovė būtų sąmoningai veikusi prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, todėl nėra pagrindo skirti jai baudą už piktnaudžiavimą procesu.
 
III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai
      
5.  Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Plungės apylinkės teismo 2022 m. sausio 25 d. galutinį sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-225-1142/2022 panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės visas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas; teismui konstatavus ieškovės piktnaudžiavimą jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, CPK 95 straipsnio tvarka paskirti jai baudą, pusę paskirtos baudos priteisiant atsakovės naudai. Skundą grindžia šiais argumentais:
5.1. Ieškovė nei kartu su ieškiniu, nei vėliau bylos nagrinėjimo teisme metu, išskyrus jos vienašališkai išrašytą 2020 m. spalio 7 d. sąskaitą faktūrą Nr. 47-20, UAB „Gedlito transportas“ krovinio 2020 m. spalio 8 d. CMR važtaraštį bei ieškovės vadovo telefono skambučių atsakovės vadovui išklotinę, jokių įrodymų, patvirtinančių pirkimo - pardavimo santykių egzistavimą, nepateikė.
5.2. Byloje pateikti įrodymai, jog atsakovė, gavusi pretenziją dėl skolos už neva iš ieškovės įsigytą purškiamų putų izoliavimo rinkinį „Master Pur S0-08“, iš karto informavo ieškovę, jog tokių prekių ji neužsakinėjo, jų nepriėmė ir negavo, o ieškovės pateiktas CMR važtaraštis pasirašytas ne atsakovės atstovo.
5.3. Byloje taip pat pateikti duomenys, jog atsakovė tik gavusi pretenziją dėl skolos už purškiamų putų izoliavimo rinkinį „Master Pur S0-08“, užklausė trečiojo asmens, veikiančio toje pačioje teritorijoje Žuvėdrų g. 21, Vydmantai, kurioje atsakovė turi sandėlį, apie purškiamų putų izoliavimo rinkinį „Master Pur S0-08“ užsakymą, kuris patvirtino, jog minėtą prekę užsakė, šią prekę gavo bei ją panaudojo.
5.4. Atsakovei pareiškus apie įrodymų suklastojimą tokį pareiškimą teismas turėjo vertinti vadovaujantis CPK 184 straipsnio nuostatomis.
5.5. Jeigu atsakovė būtų turėjusi ketinimų įsigyti ir vėliau panaudoti ieškovės siūlomą prekę, tai gautą atsakovei skirtą sąskaitą – faktūrą už pateiktas prekes pirmiausia būtų įtraukusi į savo buhalterinę sąskaitą.
5.6. Tiek sąskaitos – faktūros išrašymo adresas, kuris nurodytas Žuvėdrų g. 8 bei CMR važtaraštyje nurodytas prekių pristatymo adresas, Žuvėdrų g. 21, skiriasi. Atsakovės viešajame registre įregistruotas buveinės adresas ir Registrų centre nurodytas įmonės veiklos adresas yra Žuvėdrų g. 8. Ieškovės nurodytu prekių pristatymo adresu Žuvėdrų g. 21, Vydmantai, atsakovė nuomojasi sandėlį, laiko transporto priemones, šiuo adresu veikė dar penkios įmonės, tarp jų ir trečiojo asmens įmonė.
5.7. Atsakovės su ieškove nesieja ir niekada nesiejo jokie komerciniai santykiai. Atsakovė nėra užsakinėjusi CMR važtaraštyje nurodytų specifinių prekių - purškiamų putų izoliavimo rinkinio „Master Pur S0-08“, o tuo laikotarpiu 2020 m. spalio 7 d., iki jo bei po jo, ieškovę siejo komerciniai santykiai būtent su trečiuoju asmeniu, kuris konkrečiai ir užsiiminėjo patalpų apšiltinimu poliuretano putomis bei nagrinėjamu laikotarpiu turėjo visą tam reikalingą transporto techniką bei įrangą, kuri ir buvo laikoma aikštelėje, esančioje adresu Žuvėdrų g. 21, Vydmantų k., Kretingos r.
5.8. Akivaizdu, kad atsakovei nesudaro jokių finansinių sunkumų sumokėti ieškovės reikalaujamą pinigų sumą, tačiau nesutikimas yra grindžiamas išimtinai dėl to, kad ieškovė apskritai yra nesąžininga.
5.9. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, kadangi išimtinai vadovavosi tik ieškovės procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais bei jos paaiškinimais teisme ir visiškai nevertino atsakovės, taip pat trečiojo asmens paaiškinimų bei teiginių prieštaringumo.
6.   Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti; priteisti teisinės pagalbos išlaidas. Atsiliepimo argumentai:
6.1.  Akivaizdu, jog pati ieškovė nesugalvojo nusiųsti purškiamų putų izoliavimo rinkinio „Master Pur S0-08“ atsakovei, su kuria anksčiau neturėjo komercinių santykių.
6.2.  Atsakovė iki pat 2021 m. rugpjūčio mėn. neteikė ieškovui jokių pretenzijų dėl neva tai nepagrįstai išrašytos sąskaitos-faktūros. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai padarė išvadą, kad šioje byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių tarp šalių sudarytą purškiamų putų izoliavimo rinkinio „Master Pur 50-08“ pirkimo-pardavimo sutartį.
6.3.   PVM sąskaita-faktūra yra tik vienas iš įrodymų, kuris patvirtina, jog ieškovę ir atsakovę siejo sutartiniai pirkimo-pardavimo santykiai.
6.4.   Ieškovė išrašytą sąskaitą-faktūrą yra deklaravusi mokesčių sistemoje.
6.5.   Nors ieškovė pirmosios instancijos teisme teigė, jog nenorėjo gaišti laiko dėl parašo klastojimo, tačiau apeliacinėje instancijoje jau nurodo, jog negalėjo prašyti skirti ekspertizės, nes neva neturėjo CMR krovinio vežimo važtaraščio originalo.
6.6.   Teigiant, jog ant CMR yra ne atsakovės vadovo parašas, tokias aplinkybes turėtų įrodinėti atsakovė. Pažymi, kad ne pati ieškovė pristatinėjo prekes, tam pasitelkė trečiąjį kvalifikuotą asmenį, kuris patvirtino kam pristatė prekes ir koks asmuo prekes priėmė, todėl kaltinimai, jog neva galimai ieškovė pati pasirašė ir suklastojo atsakovės vadovo parašą yra daugiau nei absurdiški.
6.7.  Vizualiai sulyginus atsakovės vadovo parašus, jie akivaizdžiai yra panašūs, atsakovės teiginys dėl parašo tėra tik gynybinė pozicija, kuri niekaip nepagrįsta įrodymais.
6.8.   Ieškovės nuomone, atsakovė ir UAB „Termoefektas“ elgiasi nesąžiningai, piktnaudžiauja savo padėtimi bei galimai siekia pasipelnyti ieškovės sąskaita.
6.9.   Atsakovės galimą norą perrašyti skolas trečiajam asmeniui patvirtina ir ta aplinkybė, jog peržiūrėjus viešai prieinamus duomenis rekvizitai.lt matyti vis augantis įsiskolinimas SODRAI (VSDFV), kas suponuoja tik vieną išvadą, jog UAB „Termoefektas“ yra galimai nemokus ir jam nėra jokio skirtumo, jog ieškovės atžvilgiu įsiskolinimas padidės.
 
Teisėjų kolegija
 
k o n s t a t u o j a :
 
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai
Apeliacinis skundas netenkinamas.
7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis), bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.
8. CPK 321 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas apeliacinį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.
Faktinės aplinkybės
9.  Nustatyta, kad ieškovė SIA „Nedex“ 2020 m. spalio 7 d. išrašė ir atsakovei UAB „Oridanas“ pateikė apmokėti sąskaitą faktūrą Nr. 47-20 už purškiamų putų izoliavimo rinkinį „Master Pur S0-08“, sąskaitos faktūros suma – 1 100 Eur, apmokėjimo terminas – 2020 m. spalio 9 d. Ieškovė byloje įrodinėja, kad tarp šalių buvo sudaryta žodinė pirkimo–pardavimo sutartis dėl sąskaitoje faktūroje nurodytų poliuterano putų pardavimo atsakovei, už kurias atsakovė nėra atsiskaičiusi su ieškove. Atsakovė su ieškovės reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad tarp šalių pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, atsakovė neužsakė ir nepriėmė ieškovės nurodytų prekių, todėl nėra ieškovei skolinga. Pirmosios instancijos teismas preliminariu sprendimu ieškinį tenkino. Galutiniu teismo sprendimu preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Atsakovė su teismo sprendimu nesutinka.
10. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymo nustatyta teismo pareiga motyvuoti priimtą teismo procesinį sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija pritaria esminiams teismo sprendime išdėstytiems motyvams.
 
Dėl teismo sprendimo (ne)teisėtumo
11. Atsakovė argumentuoja, kad ieškovė nei kartu su ieškiniu, nei vėliau bylos nagrinėjimo teisme metu, išskyrus jos vienašališkai išrašytą 2020 m. spalio 7 d. sąskaitą faktūrą Nr. 47-20, UAB „Gedlito transportas“ krovinio 2020 m. spalio 8 d. CMR važtaraštį bei ieškovės vadovo telefono skambučių atsakovės vadovui išklotinę, jokių įrodymų, patvirtinančių pirkimo - pardavimo santykių egzistavimą, nepateikė. Su šiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka.
12. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli: įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo; reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą; išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis; teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų; įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-42-684/2019 30 punktą ir jame nurodytą praktiką). Be to, tam tikro fakto buvimas ar nebuvimas gali būti įrodinėjamas ir netiesioginiais įrodymais, tačiau šie netiesioginiai įrodymai turi būti patvirtinami pirminiais faktų šaltiniais, atspindėti faktinę būklę ir su visuma kitų bylos aplinkybių leisti daryti išvadą. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad PVM sąskaita faktūra nors pati savaime nėra sutartis, tačiau ji gali būti vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012, 2018 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-259-403/2018)
13. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovės reikalavimai buvo grįsti, tiek su ieškiniu, tiek ir su kitais procesiniais dokumentais pateiktais įrodymais, tokiais kaip CMR važtaraštis, vežėjo patvirtinimas dėl pristatymo, skambučių išklotinėmis, el. laiškų kopijomis bei šalių paaiškinimais. Kaip byloje nustatyta, atsakovės vadovas paskambino ieškovei ir žodžiu atliko užsakymą bei nurodė pristatymo adresą. Ieškovės ir atsakovės bendravimą telefonu patvirtina ieškovės pateikta telefono išklotinė. Atsakovei užsakius prekes bei nurodžius pristatymo adresą, ieškovė ėmė vykdyti užsakymą, suruošė prekes. Buvo išrašyta sąskaita-faktūra bei išsiųsta el. paštu atsakovei. Atsakovės vadovas T. D. teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu patvirtino, jog ieškovės el. laiškai 2020 m. spalio 7-8 d. buvo siųsti, buhalterija buvo sąskaitą-faktūrą įtraukusi į atsakovės buhalteriją. Taip pat atsakovės vadovas nurodė, jog atsakovės bendrovėje yra bendras elektroninis paštas ir buhalterija atsiųstas sąskaitas-faktūras įtraukinėja į sistemą, tačiau vėliau vadovui paprašius sąskaita-faktūra buvo anuliuota. Taigi PVM sąskaita-faktūra yra tik vienas iš įrodymų, kuris patvirtina, jog ieškovę ir atsakovę siejo sutartiniai pirkimo-pardavimo santykiai, todėl pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą padarė pagrįstą išvadą, kad tarp šalių buvo sudaryta ieškovės nurodytų prekių pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovei kyla pareiga atsiskaityti su ieškove (CPK 178, 185 straipsniai).
14. Atmestini apeliantės argumentai, kad atsakovė, gavusi pretenziją dėl skolos už neva ieškovės įsigytą purškiamų putų izoliavimo rinkinį „Master Pur S0-08“, iš karto informavo ieškovę, jog tokių prekių ji neužsakinėjo, jų nepriėmė ir negavo, o ieškovės pateiktas CMR važtaraštis pasirašytas ne atsakovės atstovo.
15. Kaip byloje nustatyta, ieškovė pateikė prekes atsakovei bei išrašė 2020 m. spalio 7 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 47-20 1 100 Eur sumai, tačiau atsakovė iki pat 2021 m. rugpjūčio 3 d. neteikė ieškovei jokių pretenzijų dėl neva tai nepagrįstai išrašytos sąskaitos-faktūros, o nesutikimą dėl sudarytos sutarties pradėjo reikšti tik tada, kai gavo pretenziją iš ieškovės atstovų. Kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, kad iki 2021 m. rugpjūčio 3 d. pretenzijos pareiškimo atsakovė būtų grąžinusi ieškovei sąskaitą faktūrą ar ginčijusi prekių užsakymo bei pristatymo faktą, nors dokumentai atsakovei el. paštu nusiųsti dar 2020 m. spalio 7 – 8 dienomis, taigi nagrinėjamu atveju atsakovei gavus 2020 m. spalio 7 d. PVM sąskaitą-faktūrą ir nepareiškus pretenzijų dėl nepagrįstai išrašytis sąskaitos, galima daryti išvadą, kad atsakovei apie šios prekės užsakymą buvo žinoma, ji tokia prekes užsakinėjo ir šios prekės jai buvo pristatytos.
16. Taip pat atmestini apeliantės argumentai dėl atsakovės vadovo parašo suklastojimo.
17. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis).
18. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovės argumentai dėl įrodinėjimo parašo suklastojimo fakto prieštaringi. Nors apeliaciniame skunde atsakovė teigia, kad atsakovė nei ieškovės nurodomu CMR siuntimo laikotarpiu, nei bylos nagrinėjimo metu CMR krovinio vežimo važtaraščio originalo neturėjo ir jo apskritai nematė, o objektyvi, išsami rašysenos ekspertizė be dokumento originalo neatliekama, tačiau bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atsakovė nesiekė gauti minėto dokumento originalą, tai yra nesikreipė nei į ieškovę, nereiškė prašymo pirmosios instancijos teismui dėl dokumento išreikalavimo, neteikė teismui prašymo dėl ekspertizės atlikimo. Priešingai, atsakovė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme teigė, kad nenorėjo papildomai apsunkinti bylos papildomomis teismo išlaidomis, todėl neprašė skirti tokio pobūdžio byloje rašysenos ekspertizės. Be to, pirmosios instancijos teismas įvertinęs ieškovei siųstame el. laiške pateiktą T. D. parašo pavyzdį, Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2021 m. rugsėjo 23 d. pažymoje apie procesinių dokumentų įteikimą bei atsakovės direktoriaus pasirašytame priesaikos tekste esančius T. D. parašus, konstatavo, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad CMR važtaraščio 24 grafoje esantis parašas yra akivaizdžiai suklastotas. Teisėjų kolegija iš bylos duomenų taip pat neturi pagrindo daryti išvados apie parašo suklastojimą, taigi atmestini apeliantės argumentai, kad atsakovei pareiškus apie įrodymų suklastojimą, tokį pareiškimą teismas turėjo vertinti vadovaujantis CPK 184 straipsnio nuostatomis.
19. Apeliantė teigia, kad jeigu būtų turėjusi ketinimų įsigyti ir vėliau panaudoti ieškovės siūlomą prekę, tai gautą atsakovei skirtą sąskaitą – faktūrą už pateiktas prekes pirmiausia būtų įtraukusi į savo buhalterinę sąskaitą. Apeliantės argumentai atmestini.
20. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme atsakovės vadovas nurodė, jog atsakovės bendrovėje yra bendras elektroninis paštas ir buhalterija atsiųstas sąskaitas-faktūras įtraukinėja į sistemą, tačiau vėliau vadovui paprašius sąskaita-faktūra buvo anuliuota.
21. Atsakovė teigia, kad tiek sąskaitos – faktūros išrašymo adresas, kuris nurodytas Žuvėdrų g. 8 bei CMR važtaraštyje nurodytas prekių pristatymo adresas, Žuvėdrų g. 21, skiriasi.
22. Byloje nustatyta, kad atsakovės VĮ Registrų centre nurodytas įmonės veiklos adresas yra Žuvėdrų g. 8. Ieškovės nurodytu prekių pristatymo adresu Žuvėdrų g. 21 atsakovė nuomojasi sandėlį, šios aplinkybės tik patvirtina faktą, kad dėl prekių pristatymo buvo tartasi su atsakove, kuri nurodė prekes pristatyti būtent į tą vietą kurioje prekės gali būti sandėliuojamos. Taigi atmestini apeliantės argumentai, kad ta aplinkybė, jog atsakovės buveinės ir prekių pristatymo adresas skiriasi turi įtakos išrašytos sąskaitos teisėtumui.
23. Apeliantė teigia, kad byloje taip pat pateikti duomenys, jog atsakovė tik gavusi pretenziją dėl skolos už purškiamų putų izoliavimo rinkinį „Master Pur S0-08“, užklausė trečiojo asmens, veikiančio toje pačioje teritorijoje Žuvėdrų g. 21, Vydmantai, kurioje atsakovė turi sandėlį, apie purškiamų putų izoliavimo rinkinį „Master Pur S0-08“ užsakymą, kuris patvirtino, jog minėtą prekę užsakė, šią prekę gavo bei ją panaudojo. Atsakovė minėtiems argumentams pagrįsti pridėjo UAB „Termoefektas“ rašytą raštą ieškovei, tačiau nepridėjo jokių išsiuntimą bei šio rašto gavimą patvirtinančių įrodymų. Be to, prašymas yra rašytas 2021 m. spalio 12 d., t. y. jau po 2021 m. rugsėjo 23 d. Preliminaraus sprendimo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas sprendime aiškiai nurodė, kodėl atmeta atsakovės argumentus, jog prekes užsakinėjo ne atsakovė, o UAB „Termoefektas“. Apeliantė skunde nepaneigė pirmosios instancijos teismo argumentų pagrįstumo, be to, byloje surinkti ir anksčiau aptarti įrodymai patvirtina buvus ieškovės SIA „Nedex“ ir atsakovės UAB „Oridanas“ susitarimą dėl purškiamų putų izoliavimo rinkinio „Master Pur S0-08“ pirkimo–pardavimo ir šios produkcijos pristatymą (perdavimą) UAB „Oridanas“, todėl atmestini apeliantės argumentai, kad prekių pirkimo-pardavimo sandoris įvyko ne tarp ieškovės ir atsakovės, o tarp ieškovės ir UAB „Termoefektas“.
24. Šiuo atveju tiek skundžiamo sprendimo turinys, tiek bylos medžiaga patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, laikydamasis įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų bei padarė teisingas teisiniais ir faktiniais argumentais pagrįstas išvadas, todėl vien tai, kad byloje esantys įrodymai, nustatytos faktinės aplinkybės įvertinti ne taip, kaip juos vertina apeliantė, nereiškia nei netinkamo įrodymų vertinimo, nei sprendimo nepagrįstumo.
25. Nagrinėjamoje byloje dėl esminių apeliacinio skundo aspektų ir bylos aplinkybių pasisakyta. Darytina išvada, kad kiti apeliacinio skundo argumentai ir pateikti duomenys neturi teisinės reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, dėl to apeliacinės instancijos teismas dėl jų išsamiau nepasisako.
Dėl procesinės bylos baigties
26.  Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Dėl piktnaudžiavimo procesu
27.   Byloje nenustatyta, kad ieškovė būtų sąmoningai veikusi prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, ieškovės reikalavimai pripažinti pagrįstais tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, todėl nėra pagrindo skirti jai baudą už piktnaudžiavimą procesu.
Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme
28. Ieškovė pateikė duomenis, kad patyrė 500 Eur teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme.
29. Netenkinus apeliacinio skundo ieškovės patirtos 500 Eur bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija
 
n u t a r i a :
 
Plungės apylinkės teismo 2022 m. sausio 25 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.
Priteisti ieškovei SIA „Nedex“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Oridanas“ 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 
Teisėjai                                                                                                                I. Č.
                                                                                                                            E. M.
                                                                                                                            A. P.
 

 

smart foreash