Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Szukaj

 

Wyrok na korzyść

 
Published: 2022-04-21
Civilinė byla Nr. e2-8295-1159/2022
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-03954-2022-6
Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.1.4;
2.6.1.5; 2.6.3; 3.2.6.6.1; 3.2.6.6.2
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
 
S P R E N D I M A S U Ž A K I Ų
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2022 m. balandžio 21 d.
Vilnius
 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas R. G., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Remi Invest“ ieškinį atsakovei UAB „Vingės statyba“ dėl skolos priteisimo.
I. Teismas n u s t a t ė, kad:  
1. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės:
1.1. 272,34 Eur skolą,
1.2. 34,38 Eur palūkanas,
1.3. 60 Eur skolos išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka išlaidų,
1.4. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo;
1.5. bylinėjimosi išlaidas: 18 Eur žyminį mokestį ir 200 Eur už ieškinio parengimą.
2. Ieškovė nurodė, kad:
2.1. tarp pirminės kreditorės Vilniaus miesto 2-ojo notaro biuro notarės D. M. ir atsakovės UAB „Vingės statyba“ susiklostė sutartiniai paslaugų teikimo santykiai, kurių pagrindu pradinė kreditorė suteikė atsakovei paslaugas ir už jas išrašė 2019 m. birželio 3 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija NDM, Nr. 3250 – 272,34 Eur sumai, tačiau atsakovė šios sąskaitos neapmokėjo ir liko skolinga.
2.2. 2021 m. gruodžio 17 d. pirminė kreditorė ir ieškovė UAB „Remi Invest“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. RI-21-017, kuria pirminė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovės skolą. Apie reikalavimo teisių perleidimą ieškovė informavo atsakovę 2021 m. gruodžio 20 d. parengtu pranešimu.
3. Procesiniai dokumentai atsakovei išsiųsti ieškinyje nurodytu adresu Papilėnų g. 17, Vilnius (buveinės adresas), grįžo neįteikti (neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą). Procesiniai dokumentai 2022 m. balandžio 5 d. buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka – juridinio asmens vadovui. Pranešime išaiškinta atsakovės pareiga per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą į ieškinį; atsakovei taip pat išaiškinti ir atsiliepimo nepateikimo padariniai (CPK 142 straipsnis).
4. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą, t. y. iki 2022 m. balandžio 19 d. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ir esant ieškovės prašymui, byloje priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 ir 286 straipsniai).
II. Ieškinys tenkintinas pilnai:
5. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.
6. Reikalavimas Nr. 1 dėl 272,34 Eur skolos priteisimo tenkintinas pilnai, nes:
6.1. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pirminė kreditorė Vilniaus miesto 2-ojo notaro biuro notarė D. M. už suteiktas teisines paslaugas atsakovei UAB „Vingės statyba“ išrašė 2019 m. birželio 3 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija NDM, Nr. 3250 – 272,34 Eur sumai, o atsakovė turėjo už jai suteiktas teisines paslaugas atsiskaityti iki 2019 m. birželio 4 d.  
6.2. 2021 m. gruodžio 17 d. pirminė kreditorė ir ieškovė UAB „Remi Invest“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. RI-21-017, kuria pirminė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teises į jai skolingus asmenis, įskaitant ir reikalavimo teisę į atsakovės skolą. 2021 m. gruodžio 20 d. pranešimu, ieškovė informavo atsakovę apie reikalavimo teisių į jos skolą perleidimą. Pranešimas, siųstas atsakovės buveinės adresu, nebuvo įteiktas.
6.3. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. priimtoje nutartyje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatasTaigi, atsakovė apie reikalavimo teisių perleidimą informuota tinkamai.
6.4. Iš 2019 m. birželio 3 d. PVM sąskaitos faktūros, serija NDM, Nr. 3250, matyti, kad tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai (CK 6.716 straipsnis). CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnyje nustatytas draudimas kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).
6.5. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovei apmokėti buvo išrašyta 2019 m. birželio 3 d. PVM sąskaita faktūra, serija NDM, Nr. 3250 – 272,34 Eur sumai, kurią, anot ieškovės, atsakovė neapmokėjo. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove ar pradine kreditore (CPK 178, 185 straipsniai), ieškovės reikalavimas dėl 272,34 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.
7. Reikalavimas Nr. 2 dėl 34,38 Eur kompensuojamųjų palūkanų tenkintinas pilnai, nes:
7.1. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jų patirtų nuostolių, už termino prievolei įvykdyti praleidimą privalo mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Šios palūkanos, vykdančios nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti pagrindinę skolą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 25 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1 (Teismų praktika Nr. 37)).
7.2. Nurodytos kompensacinės palūkanos paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 6 d. iki 2021 m. rugsėjo 13 d., nuo nesumokėtos skolos sumos (272,34 Eur x 5 proc. x 924/ 365 dienų). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, ieškovės prašymas tenkintinas ir iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 34,38 Eur kompensacinės palūkanos (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).
8. Reikalavimas Nr. 3 dėl 60 Eur skolos išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka išlaidų priteisimo tenkintinas pilnai, nes:
8.1. Ieškovė nurodė, kad teisinių paslaugų teikimo sutarties pagrindu dėl ikiteisminio skolos išieškojimo, kreipėsi į ieškovės atstovę, teisinių paslaugų kontorą UAB „Sostinės teisė”. Ieškovės atstovė 2021 m. gruodžio 20 d. parengė pretenziją dėl reikalavimo teisės perleidimo ir skolos grąžinimo (toliau – Pretenziją). Ieškovės atstovė Pretenziją išsiuntė atsakovės deklaruotu adresu. Už suteiktas paslaugas ieškovės atstovė išrašė 2021 m. gruodžio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija ST, Nr. 21/067, kurią ieškovė apmokėjo.
8.2. Asmeniui atlygintini turtiniai praradimai, be tiesioginių nuostolių, yra įskaičiuotini į nuostolius, jeigu dėl neteisėtų veiksmų jis privalo daryti tam tikras išlaidas ir tuo bloginti savo turtinę padėtį (CK 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė siekdama išvengti teisminio bylos nagrinėjimo, bandė su atsakove susisiekti, per savo atstovę siuntė jai Pretenziją ir dėl to patyrė papildomas išlaidas, kurių ji nepatirtų, jeigu atsakovė įvykdytų prievolę, ieškovės reikalavimas priteisti 60 Eur skolos išieškojimo ir administravimo ikiteismine tvarka išlaidas yra tenkintinas.
9. Reikalavimas Nr. 4 dėl 5 procentų dydžio metinių (procesinių) palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, tenkintinas pilnai, nes:
9.1. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011).
9.2. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 366,72 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2022 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
10. Reikalavimai Nr. 5 dėl bylinėjimosi išlaidų tenkintini pilnai, nes:
Ieškovė patyrė 218 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 18 Eur žyminis mokestis ir 200 Eur už ieškinio parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistinas 218 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis).
11. Iš atsakovės Lietuvos valstybei yra išieškotinos 17,92 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi šios išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 1R-19/1K-2 redakcija) nustatytų minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų (5 Eur) sumą (CPK 92 straipsnis). Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, esančią: LT----AB „Citadele“ banke; LT---Luminor Bank AB; LT----AB SEB banke; LT---AB Šiaulių banke; LT----Danske Bank A/S Lietuvos filiale; LT---AB „Swedbank“; LT---UAB Medicinos banke, įmokos kodas -. Dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą, būtina pristatyti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
III. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-288, straipsniais
n u s p r e n d ž i a:
Ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti iš atsakovės UAB „Vingės statyba“, juridinio asmens kodas ----, ieškovės UAB „Remi Invest“, juridinio asmens kodas ----, naudai:
1) 272,34 Eur (du šimtus septyniasdešimt du eurus 34 centus) skolos,
2) 34,38 Eur (trisdešimt keturis eurus 38 centus) palūkanų,
3) 60 Eur (šešiasdešimt eurų) ikiteismines skolos išieškojimo išlaidų,
4) 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 366,72 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2022 m. vasario 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,
5) 218 Eur (du šimtus aštuoniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.
Priteisti Lietuvos valstybei iš atsakovės UAB „Vingės statyba“ (juridinio asmens kodas ---) 17,92 Eur (septyniolika eurų 92 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.
Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio ir 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.
Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
 
Teisėjas                                                                                                             R. G.
 

 

smart foreash