Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Search

Peace treaty

 
Published: 2022-08-25
Civilinė byla Nr. e2-1191-921/2022
Proceso Nr. 2-56-3-00200-2022-4
Procesinio dokumento kategorijos:
3.2.3.2.; 3.2.7.1.; 3.2.8.5.
 
 
KAUNO APYGARDOS TEISMAS
 
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2022 m. rugpjūčio 25 d.
Kaunas
 
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja J. S. ,
sekretoriaujant E. K.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Svigis“ nemokumo administratoriaus ir atsakovo V. B. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Svigis“ nemokumo administratoriaus patikslintą ieškinį atsakovui V. B. dėl žalos atlyginimo,
 
n u s t a t ė:
1.     Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 53 769,01 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 500 Eur bylinėjimosi išlaidas.
2.     Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, byloje 2022 m. gegužės 26 d. priimtas sprendimas už akių.
3.     Atsakovas 2022 m. birželio 16 d. pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2022 m. gegužės 26 d. sprendimą už akių ir atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės.
4.     Kauno apygardos teismas 2022 m. liepos 11 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2022 m. gegužės 26 d. sprendimą už akių ir atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą, bylą paskyrė nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2022 m. rugpjūčio 3 d. 10 val. 00 min.
5.     2022 m. liepos 20 d. nutartimi teismui tenkinus atsakovo atstovo prašymą, paskirto byloje parengiamojo teismo posėdžio data perkelta iš 2022 m. rugpjūčio 3 d. 10 val. 00 min. į 2022 m. rugpjūčio 24 d. 9 val. 30 min.
6.     2022 m. rugpjūčio 5 d. civilinėje byloje Nr. e2-1191-921/2022 gautas ir 2022 m. rugpjūčio 9 d. teisėjos rezoliucija priimtas ieškovės patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 49 840,35 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.
7.     2022 m. rugpjūčio 24 d. bylos šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti nagrinėjamoje civilinėje byloje šalių pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.
 
Prašymas tenkintinas.
 
8.     Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi. Ši teisė kyla iš CPK 13 straipsnyje įtvirtinto byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principo ir ja šalys gali pasinaudoti bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis ir 4 dalis). Sudarydamos taikos sutartį, šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnis). Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.
9.     Nagrinėjamu atveju 2022 m. rugpjūčio 22 d. ieškovė ir atsakovas sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Pateiktos tvirtinti taikos sutarties 6 punkte šalys nurodė, kad joms žinomos civilinės bylos nutraukimo, sudarius taikos sutartį, procesinės pasekmės (CPK 294 straipsnio 2 dalis).
10. Teismas, įvertinęs šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas, sprendžia, kad taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl yra pagrindas patvirtinti taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis ir civilinę bylą nutraukti (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).
11. Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).
12. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei padengs atsakovas. Šalys nereikalauja viena iš kitos patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu,
 
n u t a r i a:
 
patvirtinti ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Svigis“, juridinio asmens kodas ---, iš atsakovo V. B. asmens kodas ---, sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:
1.     Šalys susitaria, kad civilinėje byloje Nr. e2-1191-921/2022 ieškovė likviduojama dėl bankroto uždaroji akcinė bendrovė „Svigis“ atsisako savo 2022 m. balandžio 6 d. pareikšto pradinio ieškinio ir 2022 m. rugpjūčio 5 d. teisme gauto patikslinto ieškinio, pareikštų atsakovo V. B. s atžvilgiu;
2.     Ieškovė likviduojama dėl bankroto uždaroji akcinė bendrovė „Svigis“ ir atsakovas V. B.  sutinka Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-1191-921/2022 dalyką sudarančių turtinio pobūdžio reikalavimų patenkinimo klausimą išspręsti taikiai tokia tvarka:
 
2.1.  Atsakovas V. B. įsipareigoja sumokėti ieškovei likviduojamai dėl bankroto uždarajai akcinei bendrovei „Svigis“ iš viso 24 000 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius eurų) nuostolių atlyginimą;
2.2.  Atsakovas V. B. įsipareigoja nurodytą sumą (iš viso sudarančią 24 000 Eur) ieškovei likviduojamai dėl bankroto uždarajai akcinei bendrovei „Svigis“ išmokėti iš esmės per 6 mėnesius, mokėjimus kas mėnesį atliekant lygiomis dalimis – kiekvieną mėnesį sumokant 4 000 Eur (keturis tūkstančius eurų) į ieškovės nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą --- AB Swedbank.
2.3.  Atsakovas V. B. įsipareigoja pirmąjį mokėjimą, kurį sudaro 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų) suma, sumokėti ieškovei likviduojamai dėl bankroto uždarajai akcinei bendrovei „Svigis“ per 7 kalendorines dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta pastaroji taikos Sutartis, įsiteisėjimo dienos. Likusius 5 (penkis) mokėjimus po 4 000 Eur atsakovas V. B. į ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Svigis“ atsiskaitomąją banko sąskaitą įsipareigoja atlikti iki kiekvieno paskesnio mėnesio 20-osios dienos (t. y. antrasis mokėjimas atliekamas iki 2022 m. spalio mėn. 20 d.; trečiasis – iki 2022 m. lapkričio 20 d.; ketvirtasis – iki 2022 m. gruodžio 20 d.; penktasis – iki 2023 m. sausio 20 d.; šeštasis – iki 2023 m. vasario 20 d.).
2.4.  Atsakovas, neatlikęs Taikos sutarties 2.3. punkte numatytų mokėjimų nustatytu terminu, įsipareigoja mokėti ieškovei 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną netinkamo įsipareigojimo vykdymo dieną iki visiško prievolių įvykdymo.
2.5.  Šalys susitaria, jog atsakovui nesumokėjus šios Taikos sutartyje 2 punkte nurodytų sumų per nustatytą terminą, ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos, arba, jeigu atsakovas pradels bent vieną įmoką (pavėlavus pilnai sumokėti daugiau nei 15 dienų), ieškovė turės teisę išsiimti vykdomąjį raštą iškart dėl visos neapmokėtos sumos neatsižvelgiant į likusias mokėti įmokas bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
Civilinę bylą Nr. e2-1191-921/2022 nutraukti.
Priteisti valstybei iš atsakovo V. B. , asmens kodas ---, 8,96 Eur (aštuonis eurus 96 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas ---, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas ---.
Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.
 
 
Teisėja                                                                                                                 J. S.
 
smart foreash