Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Search

Compensation for damages

 
Published: 2023-01-26
Civilinė byla Nr. e2-3120-359/2023
Teisminio proceso Nr. 2-20-3-00016-2023-1
Procesinio sprendimo kategorijos:
3.2.6.6.1; 3.2.6.6.2
 
 
 
KAUNO APYLINKĖS TEISMAS
 SPRENDIMAS UŽ AKIŲ
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2023 m. sausio 26 d.
Kaišiadorys
 
Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas G. K.
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Daleta“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Daleta“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti 892,50 Eur nuostolius, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal teismui pateiktus dokumentus sudaro 21,00 Eur žyminis mokestis ir 331,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.
Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas A. S. 2021 m. kovo 8 d. buvo priimtas pagalbinio darbininko pareigoms dirbti UAB „Daleta“. 2022 m. liepos mėn. atsakovas buvo išsiųstas į komandiruotę ir apgyvendintas ieškovo nuomojame būste esančiame adresu – ---. Atsakovas ten gyveno, kol nusprendė išeiti iš darbo. Darbo sutartis buvo nutraukta 2022 m. liepos 6 d. darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių. Atsakovas išvykdamas iš ieškovo nuomoto būsto jame paliko motorolerį. 2022 m. rugpjūčio 8 d. ieškovas iš nuomotojo gavo sąskaitą už atsakovo motorolerio utilizavimą, kurią padengė 2022 m. rugpjūčio 22 d. Ieškovas patyrė 892,50 Eur nuostolį ir reikalauja iš atsakovo nuostolių atlyginimo.  
Atsakovui adresuoti ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 15 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovui A. S. 2023 m. sausio 10 d., asmeniškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis).  Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.
Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.
Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 285 straipsnio 6 dalis).
 
Teismas
 
k o n s t a t u o j a :
 
ieškinys tenkinamas.
Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – darbo sutarties, įsakymų dėl komandiruočių, sąskaitos faktūros, apmokėjimo dokumento, darbo ginčų komisijos sprendimo ir kitų įrodymų – vertinimą ir atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos prievolės ieškovui įvykdymą, įsitikino, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).
Ieškovas su atsakovu 2021 m. kovo 8 d. sudarė darbo sutartį Nr. 170. 2022 m. balandžio 25 d. UAB „Daleta“ direktoriaus įsakymu Nr. KD-05, 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. KD-06-1, 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. KD-07, atsakovas A. S. buvo komandiruotas į Vokietiją. Iš byloje pateiktų duomenų, matyti, jog ieškovė apmokėjo 892,50 Eur sąskaitą už motorolerio utilizavimą, kuris ieškovo teigimu priklausė atsakovui.
CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.
Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė galima tik nustačius jos sąlygas: neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų, kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Įstatymo ar sutarties nurodytais atvejais civilinė atsakomybė gali atsirasti ir be kaltės (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas (CK 6.205 straipsnis). Sutarties neįvykdymas nepreziumuojamas, todėl ginčo atveju, reikalaudamas nuostolių atlyginimo, sutarties neįvykdymą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų (neteisėtus veiksmus), privalo įrodyti ieškovas. Jis taip pat privalo įrodyti patirtus nuostolius bei priežastinį ryšį tarp nuostolių ir sutarties neįvykdymo (CK 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnis). Ketvirtoji civilinės atsakomybės sąlyga – kaltė pagal bendrąją taisyklę yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).
Ieškovė pateikė duomenis, kad patyrė nuostolių, susijusių su daiktų neišvežimu iš ieškovės nuomojamo būsto. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog atsakovas išsikeldamas privalėjo pasiimti visus savo daiktus, to nepadarė, paliko motorolerį, kurį vėliau teko utilizuoti. Dėl tokio atsakovo neteisėto neveikimo, atsirado 892,50 Eur žala, kuri byloje yra pagrįsta rašytiniais įrodymais. Tarp atsakovo neteisėto neveikimo ir atsiradusios žalos egzistuoja priežastinis ryšys, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 892,50 Eur žala (CK 6.249 straipsnis).
Be to, atsakovė už prievolės įvykdymo termino praleidimą privalo mokėti ieškovei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2023 m. sausio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).
Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 21,00 Eur žyminis mokestis ir 300,00 Eur teisinių išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
Valstybė šioje byloje patyrė 6,64 Eur išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą, kurios patenkinus ieškinį, priteisiamos valstybei iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimas 2020 m. sausio 13 d. Nr. 1R-19/1K-2).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas
 
n u s p r e n d ž i a :
 
ieškinį tenkinti.
Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Daleta“, asmens kodas ---, iš atsakovo A. S. , gimusio ---., 892,50 Eur (aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 50 ct) nuostolių atlyginimo, 5 (penkių) proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą (7 000,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2023 m. sausio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 321,00 Eur (trijų šimtų dvidešimt vieno euro 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.
Priteisti valstybei iš atsakovo A. S., gimusio ---., 6,64 Eur (šešių eurų 64 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas ---.
Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.
Ieškovas turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.
 
 
 
Teisėjas                                                                                                                                                                                               G. K.
 
smart foreash