Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Search

LAWSUIT FOR DEBT RECOVERY

 
Published: 2023-05-23
Civilinė byla Nr. e2-731-494/2023
Teisminio proceso Nr. 2-52-3-03486-2022-9
Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.1.5; 2.6.29; 3.2.3.1; 3.2.6.5.
 
 
 
VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMAS
 
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2023 m. gegužės 23 d.
Vilnius
 
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja D. Z.,
sekretoriaujant J. B., dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“ atstovei advokato padėjėjai A. L.
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kristalo projektai“ dėl skolos, palūkanų ir kitų sumų priteisimo.
Teismas
 n u s t a t ė :
1.       ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „REMI INVEST“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo ieškovės naudai iš atsakovės UAB „Kristalo projektai“ priteisti 5 000,00 Eur skolą, 23,77 Eur palūkanas, 350,00 Eur skolos administravimo mokestį, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
2.       Ieškinyje nurodė, kad tarp J. L. ir UAB „Kristalo projektai“ susiklostė sutartiniai paskolos santykiai, kurių pagrindu J. L.  paskolino atsakovei 2 500,00 Eur. Skolos grąžinimo terminas – 2022 m. spalio 20 d., tačiau atsakovė skolos negrąžino. Tarp E. G. ir UAB „Kristalo projektai“ taip pat susiklostė sutartiniai paskolos santykiai, kurių pagrindu E. G. paskolino atsakovei 2 500,00 Eur. Skolos grąžinimo terminas – 2022 m. spalio 20 d., tačiau atsakovė skolos taip pat negrąžino.  2022 m. spalio 25 d. tarp pirminio kreditoriaus J. L.  ir UAB „REMI INVEST“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartys Nr. RI-22-020, tą pačią dieną tarp pirminio kreditoriaus E. G. ir UAB „REMI INVEST“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartys Nr. RI-22-019, kurių pagrindu pirminiai kreditoriai perleido ieškovei turėtas reikalavimo teises į atsakovės skolas bei kitas su perleidžiamais reikalavimais susijusias mokėtinas sumas. Šiuo pagrindu ieškovė kreipėsi į teisinių paslaugų kontorą UAB „Sostinės teisė“ dėl ikiteisminio skolos išieškojimo ieškovės naudai. UAB „Sostinės teisė“ 2022 m. spalio 25 d. dieną parengė pranešimus dėl reikalavimo teisės perleidimo ir skolos grąžinimo, kuriais pareikalavo atsakovę sumokėti skolas bei netesybas. Ieškovė šiuos pranešimus siuntė atsakovės buveinės adresu, tačiau pranešimai buvo neįteikti. Pažymėtina, jog ieškovė papildomai bandė su atsakove susisiekti viešojoje erdvėje nurodytais kontaktais, t. y. telefonu, el. paštu, registruotu paštu. Taigi, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, laikytina, jog atsakovei pranešimai įteiktį tinkamai. Ieškinio pateikimo dienai, jokių mokėjimų iš atsakovės nebuvo gauta.
3.       Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog nesutinka su pareikštu ieškiniu.
4.       Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu parodė, kad palaiko ieškinį ir prašė jį tenkinti. Apie reikalavimo perleidimo sutartis atsakovė buvo informuota tinkamai. Atsakovė yra pasyvi, su ja neįmanoma kontaktuoti. Su ieškiniu pateiktos reikalavimo perleidimo sutartys atsakovei buvo įteiktos. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį. Pagal paskolos sutartis atsakovė nėra nieko atlyginusi. Visa skola sudaro 5 000,00 Eur. Atstovė prašė priteisti skolą, 23,77 Eur procesinių palūkanų pagal pateiktą skaičiavimų lentelę, 350,00 Eur skolos administravimo išlaidų, kurias pagrindžia į bylą pateiktos sąskaitos, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė atsiliepime nurodė tik tai, kad nesutinka su ieškiniu, tačiau jokių nesutikimo argumentų nenurodė.
5.       Teismo šaukimas į 2023 m. gegužės 3 d. parengiamąjį teismo posėdį, siųstas atsakovės buveinės adresu, grįžo neįteiktas, todėl apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovė buvo informuota Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Į parengiamąjį teismo posėdį atsakovės atstovas neatvyko. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Atsižvelgiant į išdėstytą, byla išnagrinėta pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles atsakovės atstovui nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).
Teismas
k o n s t a t u o j a :
ieškinys tenkintinas visiškai.
6.       Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškovės atstovės paaiškinimų nustatyta, kad 2022 m. rugsėjo 20 d. tarp J. L.  ir UAB „Kristalo projektai“ pasirašytas skolos raštelis, kurio pagrindu J. L.  paskolino atsakovei 2 500,00 Eur, o atsakovė įsipareigojo šią sumą grąžinti iki 2022 m. spalio 20 d. Tą pačia dieną, t. y. 2022 m. rugsėjo 20 d. tarp E. G. ir UAB „Kristalo projektai“ taip pat pasirašytas skolos raštelis, kurio pagrindu E. G. paskolino atsakovei 2 500,00 Eur, o atsakovė įsipareigojo šią sumą grąžinti iki 2022 m. spalio 20 d. Abiejuose minėtuose skolos rašteliuose atsakovę atstovaujantis asmuo – direktorius Albertas Šidlovskis (Albert Šidlovski) patvirtino, jog paskolintus pinigus gavo 2022 m. rugsėjo 20 d. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog atsakovė atsiskaitė su pirminiais kreditoriais J. L.  ir E. G. ar ieškove.
7.       2022 m. spalio 25 d. tarp pirminio kreditoriaus J. L.  ir UAB „REMI INVEST“ buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RI-22-020, tą pačią dieną tarp pirminio kreditoriaus E. G. ir UAB „REMI INVEST“ sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RI-22-019. Minėtų sutarčių pagrindu pirminiai kreditoriai perleido ieškovei turėtas reikalavimo teises į atsakovės skolas bei kitas su perleidžiamais reikalavimais susijusias mokėtinas sumas. Ieškovė 2022 m. spalio 25 d. išsiuntė atsakovei pranešimus dėl reikalavimo teisės perleidimo ir skolos grąžinimo, tačiau pranešimai atsakovei grįžo neįteikti.
8.       Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Be to, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).
9.       Nors ieškovės siųsti 2022 m. spalio 25 d. pranešimai apie įvykusius reikalavimo teisių perleidimo faktus pagal Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RI-22-020 ir RI-22-019 atsakovei nebuvo įteikti, išsiuntus atsakovei ieškinio su priedais kopijas, tarp jų – ir minėtas reikalavimo perleidimo sutartis, laikytina, kad atsakovė yra tinkamai informuota apie reikalavimo perleidimo faktus. Be kita ko, atsakovė, teikdama atsiliepimą, neginčijo ieškovės reikalavimo teisės į atsakovės skolą.
10.    Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė sutartiniai paskolos santykiai. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).
11.    Prievolių įvykdymo terminai pagal 2022 m. rugsėjo 20 d. skolų raštelius suėjo 2022 m. spalio 20 d., byloje nepateikta įrodymų, pavirtinančių, kad atsakovė atsiskaitė su pradiniai kreditoriais ar (po reikalavimų perleidimo) su ieškove (CPK 178 straipsnis). Atsakovė atsiliepime nurodė, jog nesutinka su pareikštu ieškiniu, tačiau jokių nesutikimo argumentų nenurodė. Pažymėtina, kad atsakovė buvo tinkamai informuota apie teismo procesą ir nepaisydama šios aplinkybės, procese išliko pasyvi – byla nesidomėjo, į teismo posėdį neatvyko. Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistina 5 000,00 Eur skola.
12.    Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 23,77 Eur palūkanas. CK 6.261 straipsnyje įtvirtinta, kad praleidęs piniginės prievolės terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio palūkanas, paskaičiuotas nuo 5 000,00 Eur skolos už 29 dienas, t. y. laikotarpiu nuo 2022 m. spalio 20 d. (skolos grąžinimo termino pabaigos) iki 2022 m. lapkričio 18 d. (kreipimosi į teismą dienos), kurias sudaro 23,77 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė įsipareigojimų laiku atsiskaityti su ieškove nevykdė, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistina 23,77 Eur palūkanų.
13.    Be kita ko, ieškovė prašo iš atsakovės priteisti 350,00 Eur skolos administravimo mokestį. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Kadangi atsakovė per nustatytą terminą skolos negrąžino, ieškovė turėjo kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Pagal UAB „Sostinės teisės“ 2022 m. lapkričio 9 d. išrašytą sąskaitą-faktūrą ieškovei, ieškovė patyrė 350,00 Eur išlaidas už ikiteisminio skolos išieškojimo paslaugas, kurios laikytinos nuostoliais CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistina 350,00 Eur skolos administravimo mokesčio (ikiteisminio išieškojimo išlaidų).
14.    Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės naudai iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos (5 373,77 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2022 m. lapkričio 21 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.
15.    Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinys tenkintinas visiškai, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 121,00 Eur dydžio žyminį mokestį ir patyrė 1 100,00 Eur išlaidas už advokato teisines paslaugas (viso 1 221,00 Eur) bei pateikė minėtas išlaidas patvirtinančius dokumentus, todėl šios ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).
16.    Teismas byloje patyrė 8,58 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidas), kurios išieškotinos iš atsakovės į valstybės biudžetą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 (aktuali redakcija nuo 2020 m. sausio 23 d.)).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270, 279 straipsniais,
n u s p r e n d ž i a:
ieškinį tenkinti visiškai.
Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „REMI INVEST“ (juridinio asmens kodas ---) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kristalo projektai“ (juridinio asmens kodas ---) 5 000,00 Eur (penkis tūkstančius eurų 00 ct) skolos, 23,77 Eur (dvidešimt eurų 77 ct) palūkanų, 350,00 Eur (trims šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) skolos administravimo mokesčio, 8 (aštuonių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (5 373,77) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2022 m. lapkričio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 221,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.
Priteisti valstybės naudai iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kristalo projektai“ (juridinio asmens kodas ---) 8,58 Eur (aštuonis eurus 58 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei mokamos sumos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas ---) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą ---.
Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.
Teisėja                                                                                                                      D. Z.
 
smart foreash