Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Įmonės bankrotas teismine tvarka

 
Šiame sudėtingame ekonomikos raidos etape vis daugiau ūkio subjektų dėl objektyvių bei subjektyvių priežasčių negali įvykdyti savo įsipareigojimų – grąžinti skolų. Dėsninga, jog sėkmingas dienas užtemdo nuopoliai, kuriuos reikia įveikti ir žengti toliau į priekį. Svarbu atsakingai, laiku ir tinkamai priimti sprendimus.
Todėl aktualu žinoti, kad egzistuoja bankroto teisė, vykdant bankroto procedūrą, bankroto teisės normos reglamentuoja tiek kreditorių, tiek skolininkų teisių bei interesų apsaugą.

 

Bankroto bruožai:
 • Nemoki įmonė;
 • Iškelta bankroto byla teisme;
 • Kreditorių vykdoma bankroto procedūra ne tesimo tvarka.
Įmonės nemokumas siejamas su:
 • Įmonės įsipareigojimų nevykdymu;
 • Įmonė įsipareigojimų vykdymo pradelsimu, kurie viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
Bankroto procedūrą inicijuoti gali :
 • Kreditorius (-iai);
 • Įmonės savininkas (-ai);
 • Įmonės administracijos vadovas.

A
tkreipiame dėmesį, kad Juridinių asmenų savininkai bei vadovai, privalo įsivertinti savo įmonės finansinę būklę, matydami, jog įmonė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, ne tik turi teisę, bet ir pareigą inicijuoti bankroto procesą. Jei įmonės savininkas ar vadovas sprendimą dėl bankroto procedūros inicijavimo laiku nepriima, remiantis Bankroto įstatymo nuostatomis, minėtiems subjektams taikoma atsakomybė dėl bankroto procedūros inicijavimo. Pastarieji pavėlavę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, asmeniškai privalo padengti dėl tokių savo veiksmų kreditoriams sukeltą žalą.
 
Specializuojasi įmonių bankroto procedūrose.
Įvertiname įmonės mokumą bei konsultuojame įmonės bankroto klausimais. Imamės visų, net ir nestandartinių, teisinių priemonių bankroto procedūrai inicijuoti, vykdyti.
 
SIŪLO ŠIAS TEISINES PASLAUGAS:
 • Inicijuojamų bankroto procedūrų teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas;
 • Įmonės mokumo įvertinimas;
 • Bankrutuojančių įmonių teisinis administravimas;
 • Debitorinių skolų išieškojimas;
 • Debitorinių skolų pirkimas;
 • Kitos teisinės paslaugos.
 
Daugiau informacijos: UAB „SOSTINĖS TEISĖ“, tel. nr.+370 5 2134813, el. p. info@sostinesteise.lt

 

 
smart foreash