Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Dėl žalos atlyginimo pagal ieškovės BUAB Guboja ieškinį

 
Publikuota: 2020-08-07

  Civilinė byla Nr. e2-200-212/2019

Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00179-2018-7

Procesinio sprendimo kategorijos:

2.6.10.1; 2.6.10.2.4.1; 2.6.10.5.2.17; 3.4.3.5; 3.2.6.5PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS


S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU


2019 m. kovo 15 d.

Panevėžys


Panevėžio apygardos teismo teisėja Z. M.,

Sekretoriaujant L. T., E. Š.,

Dalyvaujant ieškovės BUAB „Guboja“ atstovams bankroto administratoriui K. S., advokato padėjėjai M. T.,

Atsakovui V. S. ir jo atstovui adv. I. M. nedalyvaujant,


viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl žalos atlyginimo pagal ieškovės BUAB „Guboja“ ieškinį atsakovui V. S.,


n u s t a t ė:Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Guboja“ (toliau – BUAB) prašo priteisti iš atsakovo 337‘890,86 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. procesinų palūkanų nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2017 m. vasario 2 d. nutartimi UAB „Guboja“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vadybos apskaita“. Panevėžio apygardos teismo nutartimis patvirtinti 170‘019,03 Eur kreditoriniai reikalavimai.

Buvęs bendrovės vadovas atsakovas V.S. per teismo nustatytą terminą bankroto administratoriui bendrovės turto pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir dokumentų neperdavė, todėl teismo 2017-05-16 nutartimi jam skirta bauda. Nežiūrint į tai, atsakovas bendrovės finansinės atskaitomybė dokumentų nepateikė.

Pagal 2014 metų balansą bendrovė turėjo ilgalaikio turto už 13‘265 Eur, iš kurio materialusis turtas sudarė 11‘330 EurDalį bendrovės turto, kelias transporto priemones bendros 10‘531,87 Eur vertės, atsakovas perdavė nagrinėjant šią bylą. Atsakovas nurodė, kad įmonės ilgalaikio turto sąraše yra apskaitytas metalinis garažas, kurio likutinė vertė 798,13 Eur, tačiau šio turto atsakovas bankroto administratoriui neperdavė. Atsakovas tinkamai nevykdė pareigos perduoti įmonės dokumentus, nes 2019-01-03 perdavė tik dalį dokumentų, todėl administratorius negali tinkamai vykdyti bankroto proceso.

Pagal VĮ Regitra duomenis UAB „Guboja“ vardu buvo įregistruota 11 transporto priemonių, tačiau 8 iš jų buvo išregistruotos 2014 m. rugsėjo-spalio mėnesiais, nepateikus duomenų apie jų techninę apžiūrą ir draudimą. Atsakovas 7 iš šių transporto priemonių perdavė administratoriui, kartu ir automobilį Lada, kuris nebuvo registruotas bendrovės vardu. Be to, bendrovė turėjo nemažai nekilnojamojo turto, kuris iki 2014-12-31 balanso parengimo buvo jau realizuotas. Nors atsakovas ir nesutinka, tačiau Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad 2014 metų balanse nekilnojamas turtas nebuvo apskaitytas, nes bendrovė jo jau neturėjo. Pažymi, kad kreditorių reikalavimai atsirado laikotarpiu nuo 2012 m. rugsėjo iki 2015 m. sausio-kovo mėnesių.

Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, buvo atsakingas už bendrovės ūkinę, finansinę veiklą bei buhalterinės apskaitos organizavimą, tačiau pagal paskutinį VĮ Registrų centro pateiktą 2014 m. balansą, viso bendrovės turėto turto administratoriui neperdavė. Atsakovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių turto panaudojimą įmonės veiklos tikslais, todėl atsakovo veiksmai yra neteisėti. Pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, pateiktus VĮ Registrų centro, kuriais vadovavosi teismas, iškeldamas bankroto bylą, laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 bendrovė turėjo ilgalaikio turto už 45‘801 Lt (13‘264,89 Eur), o trumpalaikio turto už 1‘157‘233 Lt (335‘157,84 Eur), atitinkamai bendra bendrovės turto vertė buvo 348‘422,73 Eur.

Kadangi pagal 2014 m. balansą bendrovė turėjo turto už 348‘422,73 Eur, o perdavė turto tik už 10‘531,87 Eur, daro išvadą, kad atsakovas bankroto administratoriui neperdavė turto už 337‘890,86 Eur. Mano, kad atsakovas šia neperduoto turto suma sumažino galimybę patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus ir tuo padarė bendrovei žalą. Atsakovo, kaip įmonės vadovo, elgesį vertina kaip neatsakingą, nerūpestingą, neprotingą ir prieštaraujantį įstatymui, įpareigojančiam vadovą veikti išimtinai įmonės interesais ir veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kad vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

Teigia, kad yra visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, todėl prašo ieškinį patenkinti.

Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad bankroto administratorius dėl savo neveikimo esamo bendrovės turto neperėmė. Patvirtino, kad UAB „Guboja“ nuosavybės teise priklauso 11 transporto priemonių, tačiau 4 iš jų balanse neapskaitomos ir yra nurašytos. Visa ši informacija pateikta bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui O. M. Teigia, kad bankroto administratorius nepagrįstai reikalauja žalos pagal 2014 metų balanso duomenis, nes šis balansas nėra aktualus. Tai patvirtina kreditoriams mokėtinų sumų dydis, nes teismas patvirtino kreditorių reikalavimus 41‘255,98 Eur sumai.

Nesutinka, kad jis yra atsakingas už žalą, nes jo veiksmais žala nepadaryta, turto jis nenusavino, nes taip pat yra bendrovės kreditorius, iki šiol moka bankui bendrovės skolą. Iš balanso, sudaryto 2017-02-24, matyti, kad bendrovė turi turto už 82‘762 Eur, o skolos sudaro 82‘655 Eur. Balanso duomenis patvirtina kreditorių sąrašas bendrai 82‘654,69 Eur sumai, kurį jis sudarė 2017-02-14. Tuo tarpu debitoriai bendrovei skolingi 78‘510,37 Eur. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovo reikalavimai turi būti atmesti.


Ieškinys tenkintinas.


Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Guboja“ juridinių asmenų registre įregistruota 1991-11-15, įmonės generalinis direktorius nuo 1993-02-10 iki 2017-02-14 buvo atsakovas V. S. (b.l. 19-21). Panevėžio apygardos teismas 2017 m. vasario 2 d. nutartimi UAB „Guboja“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vadybos apskaita“. Panevėžio apygardos teismo nutartimis patvirtinti kreditoriniai reikalavimai bendrai 170‘019,03 Eur sumai.

Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo 337‘890,86 Eur žalos atlyginimo, motyvuodamas tuo, kad atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, būdamas atsakingas už bendrovės ūkinę, finansinę veiklą bei buhalterinės apskaitos organizavimą, neperdavė bankroto administratoriui UAB „Guboja“ 2014 metų balanse apskaityto turto, nepateikė dokumentų, patvirtinančių turto panaudojimą įmonės veiklos tikslais.

Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas per teismo nustatytą terminą bankroto administratoriui neperdavė bendrovės turto pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visų bendrovės dokumentų. Todėl teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi skyrė atsakovui 1‘000 Eur baudą.

Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad po 2014 metų UAB „Guboja“ finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. Pagal 2014 metų balanso duomenis bendrovė turėjo turto už 348‘422,73 Eur, t. y. ilgalaikio turto už 45‘801 Lt (13‘264,89 Eur), o trumpalaikio - už 1‘157‘233 Lt (335‘157,84 Eur). Atsakovas į teismo posėdžius nevyko, paaiškinimų dėl vadovo pareigų kas metai sudaryti finansinės atskaitomybės dokumentus, perduoti šiuos dokumentus ir turtą bankroto administratoriui, nepateikė.

Nagrinėjant šią bylą, atsakovas bankroto administratoriui perdavė dalį bendrovės turto už 10‘531,87 Eur ir dokumentų, pateikė balansą, sudarytą 2017 m. vasario 24 d., kuriame nurodė, kad bendrovė turi turto už 82‘762 Eur, o skolos sudaro 82‘655 Eur (b. l. 33-36, 62-63, 104-112, 115-136). Kokių dokumentų pagrindu šis balansas sudarytas atsakovas nepaaiškino, priežasčių, dėl kurių nuo 2015 metų neteikė UAB „Guboja“ finansinės atskaitomybės dokumentų, kodėl neišsaugojo bendrovės turto ir visų dokumentų, taip pat neatskleidė.

Teismas neturi pagrindo vadovautis atsakovo sudarytu 2017 m. vasario 24 d. balansu, nes į balansą įrašytų duomenų nepatvirtina jokie dokumentai. Priešingai, atsakovo 2019-01-03 perduoti dokumentai atspindi tik dalį bendrovės veiklos 2015 m. sausio-balandžio mėnesiais. Pagal šiuos dokumentus bendrovė tik per 2015 metų sausio mėnesį gavo 602‘159,58 Eur pajamų. Bendrovė 2015 metų sausio-balandžio mėnesių laikotarpiu turėjo 137‘053,91 Eur įsipareigojimų kreditoriams ir sumokėjo jiems 112‘382,08 Eur, įgijo turto už 33‘182,17 Eur. Vertinant nurodytus duomenis, akivaizdu, kad 2015 metų sausio-balandžio mėnesiais UAB „Guboja“ pajamos sudarė 456‘595,33 Eur (602‘159,58 - 112‘382,08 - 33‘182,17). Kaip šios lėšos buvo panaudotos, atsakovas nepaaiškino ir dokumentų, pagrindžiančių jų panaudojimą įmonės veikloje, nepateikė.

Kaip minėta, UAB „Guboja“ generaliniu direktoriumi nuo 1993 m. vasario 10 d. iki 2017 m. vasario 14 d., t. y. iki bankroto bylos iškėlimo, buvo atsakovas V. S.

Įstatymas reglamentuoja, kad juridinio asmens valdymo organo narys turi veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu (CK 2.87 straipsnio 1 dalis). Įstatymas aiškiai nustato, kad bendrovės vadovas turi fiduciarines pareigas bendrovei. Už šių pareigų pažeidimą vadovas atsako bendrovei pagal civilinės atsakomybės taisykles. Civilinė bendrovės vadovo atsakomybė kyla pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Taisyklė, kad bendrovės vadovas turi pareigas pačiai bendrovei, kaip savarankiškam teisės subjektui, įtvirtinta ir Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ). Pagal ABĮ

19 straipsnio 8 dalį bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai teismų praktikoje suformuluota kaip pareiga veikti išimtinai bendrovės interesais.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011, 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013; 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.

3K-7-124/2014; kt.).

Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams (pvz.:Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012; 2017 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-177-701/2017, kt.).

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau - BAĮ) ir ABĮ nustatas vadovas atsako už finansinės atskaitomybės parengimą (ABĮ37straipsnio 12 dalies 2 - 4 punktai), tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje (BAĮ21 straipsnio 1 dalis), bankroto bylos inicijavimą laiku (ĮBĮ8 straipsnio 4 dalis), bendrovės dokumentų ir turto perdavimą bankroto administratoriui (ĮBĮ10 straipsnio 7 dalis). Pažymėtina, kad

CK 2.87 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos yra specialios ir saisto tik juridinio asmens valdymo organo narį, o ne bet kurį darbuotoją, šių pareigų pažeidimas užtraukia vadovui civilinę atsakomybę.

Kaip minėta, viena iš įstatymuose įtvirtintų bendrovės vadovo pareigų yra tinkamai organizuoti bendrovės turto apskaitą (BAĮ21 straipsnio 1 dalis). Už šios pareigos nevykdymą vadovui taikytina civilinė atsakomybė, nes tai išimtinai valdymo organui nustatyta pareiga (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr.

e3K-3-180-378/2017).

Sprendžiant ginčą dėl bendrovės vadovo atsakomybės už tinkamai neišsaugotą bendrovės turtą yra reikšminga nustatyti, ar vadovas laikėsi rūpestingumo pareigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad rūpestingumo pareiga apima ne tik teisėto, bet ir sąžiningo bei protingo elgesio reikalavimą; vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar konkrečiu atveju įmonės vadovas rūpestingumo pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutarti, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; 2016 m. birželio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.

3K-3-298-701/2016, kt.).

Taigi, vadovo rūpestingumo pareiga apima ir pareigą saugoti įmonės turtą, tinkamai vesti turto apskaitą. Įstatymas reglamentuoja, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti pirminės apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai turi būti surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu (BAĮ

12 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 2 dalis).

Minėta, už už apskaitos organizavimą bei už apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas. Atsakovas V. S., būdamas atsakingas už UAB „Guboja“ veiklos, apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus, įstatymų nustatytos pareigos nevykdė. Nustatytos faktinės aplinkybės leidžia teismui konstatuoti, kad atsakovas pažeidėLietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, dėl ko negalima nustatyti UAB „Guboja “ ūkinės-finansinės veiklos nuo 2015 iki 2017 metų, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Atsakovui nepateikus duomenų apie bendrovės ūkinę veiklą už minėtą laikotarpį, ieškovė pagrįstai vadovaujasi 2014 metų balanso duomenimis ir reikalauja priteisti iš atsakovo 337‘890,86 Eur, t. y. neišsaugoto turto vertę, neįskaitant perduoto 10‘531,87 Eur vertės bendrovės turto.

Virš nurodytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad yra visos atsakovo civilinei atsakomybei kilti sąlygos (neteisėti veiksmai, žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos). Atsakovas nesiėmė priemonių išsaugoti ir teisingai apskaityti bendrovės turtą, iš esmės veikė priešingai bendrovės interesams, neperduodamas viso balanse apskaityto turto bankroto administratoriui padarė žalos bendrovei ir jos kreditoriams. Tarp padarytos žalos ir atsakovo veiksmų (neveikimo) yra priežastinis ryšys, nes žala bendrovei ir jos kreditoriams nebūtų atsiradusi jei atsakovas, kaip bendrovės vadovas būtų tinkamai vykdęs savo pareigas. Taigi, atsakovas CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu privalo padarytą žalą atlyginti visiškai.

Teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus, nustatytas faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei galiojančią teismų praktiką, ieškovės reikalavimus pripažįsta pagrįstais ir tenkina visiškai.

Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79, 80, 92, 93 straipsniai). Bylinėjimosi išlaidas sudaro 3‘509 Eur žyminis mokestis, 1‘000 Eur ieškovės išlaidos advokato pagalbai apmokėti (el. b. 1 t., b. l. 75-78, 163-166, 193-196, 2 t., b. l. 70-72) ir 9 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas


n u s p r e n d ž i a:


Ieškinį patenkinti.


Priteisti iš V.S., a. k. 35712061217, bankrutavusiai UAB „Guboja“, JAK 155454868 - 337‘890,86 Eur(tris šimtus trisdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt eurų 86 euro centus) žalos atlyginimo, 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo Panevėžio apygardos teisme dienos (2018-07-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1‘000 Eur (vieną tūkstantį eurų) advokato pagalbos išlaidų.

Priteisti iš V. S., 3‘509 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus devynis eurus) žyminio mokesčio ir 9 Eur (devynis eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduoti Panevėžio apygardos teisme.


Teisėja Z. M.

 
smart foreash