Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Taikos sutartis

 
Publikuota: 2022-08-03
Civilinė byla Nr. e2-1670-1142/2022
Proceso Nr. 2-25-3-00336-2022-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.17.; 3.2.3.2.; 3.2.8.5.
(N)
PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S
 
2022 m. rugpjūčio 3 d.
Kretinga
 
Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas Ž. J.,
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Realm juridical“ ieškinį atsakovui V. R. dėl skolos ir kitų sumų priteisimo, išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė
 
ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Realm juridical“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo V. R 34793,00 Eur skolos, 2036,36 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
2022 m. gegužės 27 d. teisme gautas atsakovo V. R atstovo advokato L. K. prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo. Nurodė, kad su ieškove susitarė taikiai ir prašo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka bei nutraukti civilinę bylą.
Šalims procesinės taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 294 straipsnis) žinomos.
 
Prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkintinas.
Teismas pažymi, kad įstatyme taikos sutartis apibrėžta kaip šalių susitarimas, kuriuo jos tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 straipsnio 1 dalis). Šalių galimybė pasinaudoti taikos sutarties institutu kaip instrumentu užbaigti kilusį jų teisminį ginčą įtvirtinta Civilinio kodekso normose (CK 6.983 straipsnis – 6.986 straipsnis) ir Civilinio proceso kodekso normose. CPK 140 straipsnis 3 dalis įtvirtinta šalių teisė bet kurioje bylos stadijoje baigti bylą taikos sutartimi. Įstatyme nustatyta ir teismo pareiga nagrinėjant bylą išsiaiškinti, ar šalys yra išnaudojusios visas galimybes sudaryti taikos sutartį (CPK 249 straipsnis). Teismo patvirtinta taikos sutartis turi reikšmę šalių subjektinių teisių ir pareigų nustatymui, t. y. turi teises ir pareigas nustatančią reikšmę. Ji įformina šalių valią suderinti skirtingas pozicijas ir būti teisiškai šio suderinimo įpareigotomis. Tai reiškia, kad taikos sutartimi nenustatinėjami faktai, nepriklausomai nuo to, kurioje civilinio proceso stadijoje ar kokia teisena taikos sutartis patvirtinama.
Šiuo atveju taikos sutartimi šalys išsprendė teisminį ginčą civilinėje byloje dėl skolos ir kitų sumų priteisimo. Teismas, įvertinęs taikos sutarties sąlygas, sprendžia, kad viešajam interesui, šalių interesams bei imperatyvioms įstatymų normoms jos neprieštarauja, taikiai sutarta dėl ginčo esmės, teisinės pasekmės, numatytos CPK 294 straipsnio 2 dalyje, šalims žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).
Ieškovė, kreipdamasi į teismą su ieškiniu sumokėjo 778,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (583,50 Eur).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsniu, 140 straipsniu, 290 straipsniu, 293 straipsnio l dalies 5 punktu, teismas,
 
n u t a r ė :
 
           patvirtinti 2022 m. liepos 29 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-1670-1142/2022 tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Realm juridical“ ir atsakovo V. R, pagal kurią:
1. Šalys pareiškia, kad šia Taikos sutartimi yra išsprendžiamas tarp jų kilęs teisminis ginčas Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose civilinėje byloje Nr. e2-1670-1142/2022;
2. Šalys susitaria, kad Taikos sutarties pasirašymo dieną atsakovo V. R skola ieškovei UAB „Realm Juridical“ pagal 2009-03-03 paskolos sutartį (pradinis kreditorius A. G.) yra 36487,50 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 50 ct), kurią sudaro 34793,00 Eur skola, 1000,00 Eur palūkanų suma bei 694,50 Eur bylinėjimosi išlaidų (už ieškinio parengimą - 500 Eur, 194,50 - 25 proc. žyminio mokesčio).
3. Šalys susitaria, kad V. R. Taikos sutarties 2 punkte nurodytą skolą gražins tokia tvarka:
3.1. 5.000,00 Eur skolos dalį bankiniu pavedimu sumokės Taikos sutarties pasirašymo dieną;
3.2. Iki 2022-10-25 sumokės 15000,00 Eur skolos dalį;
3.3. Iki 2023-01-25 sumokės likusią 16487,50 Eur skolos dalį;
4. Šalys susitaria, jog Taikos sutartis įsigalioja V. R. atlikus 5000 Eur pavedimą (Taikos sutarties 3.1. p. ), neatlikus Taikos sutarties 3.1 p. numatyto pavedimo, Taikos sutartis netenka galios ir tampa negaliojančia.
5. Atsakovui V. R. pažeidus Taikos sutarties 3 punkte nustatytus mokėjimo terminus V. R. įsipareigoja mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleisto termino dieną nuo nesumokėtos skolos dalies iki visiško skolos sumokėjimo;
6. Ieškovė UAB „Realm Juridical“ patvirtina, kad atsakovui V. R. pagal Taikos sutartyje nustatytas sąlygas sumokėjus 36487,50 Eur skolą, ji jokių pretenzijų pagal 2009-03-03 paskolos sutartį jam nebeturės;
7. Šalys susitaria, kad Taikos sutartis gali būti teismo patvirtinta tik V. R. sumokėjus pradinę 5000,00 Eur įmoką bei pateikus mokėjimą patvirtančius dokumentus teismui;
8. Ieškovė ir atsakovas susitaria, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei (pašto išlaidas ir kitas išlaidas) atlygins lygiomis dalimis;
9. Šalys susitaria, jog Atsakovui nesumokėjus šios Taikos sutarties 2 p. bei 3.2 p. ar / ir 3.3 p. numatytų įmokų per nustatytą terminą, ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos (pavėlavus pilnai sumokėti daugiau nei 14 kalendorinių dienų), Ieškovė turės teisę išsiimti vykdomąjį raštą dėl visos neapmokėtos sumos (t. y. pagal 2022-04-29 Ieškovės ieškinį prašomų 34793,00 Eur (trisdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt trijų eurų) skolos, 2036,36 Eur (dviejų tūkstančių trisdešimt šešių eurų ir 36 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2022-04-29) iki visiško įvykdymo, 500 Eur už ieškinio parengimą bei 25 proc. sumokėto žyminio mokesčio 194,50 Eur, Ieškovės naudai išminusuojant V. R. sumokėtas sumas (2022-07-29 atliktą 5000 Eur mokėjimą ir kitas sumokėtas sumas, jei tokių būtų) bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
10. Atsižvelgiant į CPK 87 straipsnio 2 dalį, ieškovė UAB „Realm Juridical“ prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio;
11. Šalys susitaria, kad kreipsis į Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmus ir prašys patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-1670-1142/2022 nutraukti, ir pareiškia, kad Šalims yra žinomos civilinės bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį procesinės pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniais;
12. Ši sutartis teikiama teismui EPP sistemoje. Kiekviena iš Šalių turi teisę pateikti šią Taikos sutartį tvirtinti teismui. Šalys prašo Teismo šią sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims, kurios pareiškia, kad sutinka tiek su visomis Taikos sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme, o civilinę bylą Nr. e2-1670-1142/2022 nutraukti.
13. Šalys pareiškia, jog tuo atveju, jeigu dėl bet kokių nuo Šalių valios priklausančių ar nepriklausančių priežasčių Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai nepatvirtintų Taikos sutarties, ši aplinkybė neturės jokios įtakos Taikos sutarties vykdymui ir jos privalomumui Šalims. Taikos sutartis bet kokiu atveju yra galiojanti ir turi Šalims įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Tokiu atveju Šalys įsipareigoja maksimaliai bendradarbiauti ir patikslinti Taikos sutartį taip ir tokiu būdu, jog nebūtų nukrypta nuo Taikos sutarties esmės ir turinio, pašalinant ir (ar) papildant Taikos sutartį tokiomis nuostatomis, kurios sudarytų prielaidas Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmams ją patvirtinti.
14. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, o įgauna priverstinai vykdytino dokumento galią ją patvirtinus Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose.
Civilinę bylą Nr. e2-1670-1142/2022 nutraukti.
Grąžinti ieškovei UAB „Realm juridical“, juridinio asmens kodas ---, 583,50 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus, 50 ct) žyminio mokesčio, kurį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.
Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose.
 
 
Teisėjas                                                                                                                  Ž. J.
 
smart foreash