Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

 

Skolos priteisimas

 
Publikuota: 2023-07-26
Civilinė byla Nr. e2-5037-835/2023
Teisminio proceso Nr. 2-13-3-01087-2023-2
Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.1.4.;
2.6.1.5.; 3.1.7.4.; 3.1.7.6.; 3.1.7.8.;
3.1.14.1.; 3.2.3.2.; 3.2.6.6.1.; 3.2.6.6.2.
 
 
ALYTAUS APYLINKĖS TEISMAS
 
S P R E N D I M A S U Ž A K I Ų
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2023 m. liepos 26 d.
Alytus
 
Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja A. D. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,REMI INVEST“ ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos, delspinigių ir kitų sumų priteisimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo 56,20 Eur skolą, 2,02 Eur delspinigius, 15,00 Eur skolos administravimo mokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22,00 Eur žyminį mokestį, 150,00 Eur išlaidas už ieškinio parengimą.
Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2023 m. liepos 3 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2023 m. liepos 24 d. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė tokiu atveju prašo priimti sprendimą už akių.
 
Teismas
 
k o n s t a t u o j a :
 
Dėl skolos priteisimo
 
CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.
Atlikus formalų ieškinyje išdėstytų argumentų ir byloje pateiktų įrodymų: 2022 m. birželio 6 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 22-01592, 2023 m. kovo 29 d. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. RI-23-004 ir priedo prie jos, 2023 m. balandžio 6 d. Pranešimo dėl reikalavimo teisės perleidimo ir skolos grąžinimo, Siuntų pristatymo išrašo, 2022 m. birželio 3 d. Užsakymo Nr. VMT-22-02962, 2023 m. vasario 7 d. Skolų apyvartos duomenų, 2022 m. liepos 31 d. PVM Sąskaitos faktūros, 2022 m. rugpjūčio 31 d. PVM Sąskaitos faktūros, 2023 m. gegužės 23 d. Mokėjimo dokumento – vertinimą, atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, pripažįstama, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti sprendimą ir ieškinį tenkinti, todėl ieškovės naudai iš atsakovo priteisiama 56,20 Eur skola, 2,02 Eur delspinigiai, 15,00 Eur skolos administravimo mokestis, 5 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 12 straipsnis, 177178 straipsniai, 185 straipsnis, 285 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.37 straipsnis, 1.63–1.64 straipsniai, 6.1–6.2 straipsniai, 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.73 straipsnis, 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.109 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis).
 
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 
CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, tuo pagrindu iš atsakovo ieškovei priteisiama 172,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 22,00 Eur žyminis mokestis ir 150,00 Eur išlaidos už ieškinio parengimą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovo valstybei priteisiamos 7,31 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5662, mokėjimo paskirtį – už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnis).
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285–286 straipsniais,
 
n u s p r e n d ž i a :
 
Ieškinį tenkinti visiškai.
Priteisti iš atsakovo A. V. 56,20 Eur skolą, 2,02 Eur delspinigius, 15,00 Eur skolos administravimo mokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2023 m. gegužės 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 172,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,REMI INVEST“.
Priteisti iš atsakovo A. V. 7,31 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.
Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatytus reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.
Ieškinį pateikusi šalis sprendimą už akių per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali apskųsti apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.
 
 
Teisėja                                                                  A. D.

 

 
 

 

smart foreash