Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

 

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-02-15
Civilinė byla Nr. e2SP-6929-1089/2024
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-02605-2024-0
Procesinio sprendimo kategorija 3.4.5.20
 
 
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S
 
2024 m. vasario 15 d.
Vilnius
 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas L. V.,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Erdana“ prašymą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo,
 
n u s t a t ė:
 
1.       Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Erdana“ prašo atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą. Prašymą pareiškėja grindžia tuo, kad bendrovė pašalino registro tvarkytojo nurodytas aplinkybes, leidusias inicijuoti bendrijos likvidavimą. Dėl to yra pagrindas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą.
 
 
 
k o n s t a t u o j a:
 
2.       Nustatyta, kad valstybės įmonė Registrų centras 2024 m. sausio 8 d. priėmė sprendimą inicijuoti UAB „Erdana“ likvidavimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnį.
3.       Iš pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių ir pateiktų dokumentų aišku, kad pareiškėja UAB „Erdana“ pašalino registro tvarkytojo pranešime nurodytas priežastis, leidusias inicijuoti bendrovės likvidavimą. Tai yra, UAB „Erdana“ 2024 m. vasario 1 d. pateikė finansinės atskaitomybės ir kitus reikiamus dokumentus už laikotarpį nuo 2017 iki 2022 m.
4.       Į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą pareiškėja kreipėsi nepraleidusi CK 2.70 straipsnio 5 dalyje nustatyto vienerių metų  termino. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos prašymas tenkinamas ir UAB „Erdana“ inicijuotas likvidavimas atšaukiamas.
 
Vadovaudamasis CK 2.70 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 582 straipsniu, teismas
 
n u t a r i a:
 
Pareiškėjos UAB „Erdana“  prašymą tenkinti.
Atšaukti UAB „Erdana“ inicijuotą likvidavimą.
Nutartį išsiųsti pareiškėjai ir valstybės įmonei Registrų centrui.
Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.
 
 
Teisėjas                                                                                                   L. V.

 

 

 

smart foreash